19.12.2019
Sau khi bài Nhà vượt lũ quanh năm lại bị ngập đăng trên Thanh Niên ngày 22.11, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang đã khảo sát và kiến nghị UBND tỉnh nâng cấp cụm dân cư vượt lũ này.

Nhiều nhà dân luôn trong tình trạng bị ngập nước

Ông Nguyễn Lưu Trung, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết sau khi khảo sát, ông đã đề nghị UBND H.Gò Quao tiến hành ngay việc lập thủ tục, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cụm dân cư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bên cạnh đó, khoanh nợ cho các hộ dân nơi đây, không để phát sinh thêm.

Ngoài ra, ông Trung đã kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ UBND H.Gò Quao xây dựng dự án đầu tư nâng cấp cụm dân cư vượt lũ này và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc trước đây từ nguồn vốn T.Ư hỗ trợ có mục tiêu. Vì vậy, nếu thực hiện ngay thì chưa biết lấy nguồn vốn nào. Tuy nhiên, trước thực tế khó khăn hiện nay của người dân, UBND tỉnh Giang ghi nhận và sẽ tìm nguồn vốn để sớm hỗ trợ khắc phục tình trạng này, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Nhà vượt lũ quanh năm lại bị ngập: Tìm nguồn vốn để sớm hỗ trợ khắc phục / Anh Phương // thanhnien.vn. -ngày 17/12/2019
Số lần đọc: 85
Tin liên quan