25.12.2019
Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 443 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, với tổng số vốn là 1.298 tỷ đồng, doanh thu bình quân năm của HTX hơn 6 tỷ đồng, lãi bình quân 216 triệu đồng/đơn vị.

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện có 443 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 393 HTX nông nghiệp.

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang cho biết, trong năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới được 45 HTX, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn lên 443 HTX, trong đó có 393 HTX nông nghiệp. Tổng diện tích canh tác của các HTX trên 58 ngàn ha, giải quyết việc làm cho gần 9 ngàn lao động.

Các HTX kinh doanh dịch vụ hỗ trợ đầu vào cho thành viên, như: thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây, con giống… và đầu ra liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Tổng số vốn kinh doanh của các HTX là 1.298 tỷ đồng.

Các HTX kinh doanh dịch vụ hỗ trợ đầu vào cho thành viên, như: thủy lợi, làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây, con giống, cấy lúa...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 2.148 Tổ hợp tác (THT) đang hoạt động (thành lập mới trong năm 93 THT), với gần 45 ngàn tổ viên, diện tích canh tác trên 63 ngàn ha, tạo việc làm cho khoảng 7 ngàn lao động thời vụ.

Để HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, lớn mạnh, Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang đã tư vấn, hỗ trợ các địa phương sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ, manh mún thành HTX lớn. 

Sản phẩm của các HTX, THT ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Về lĩnh vực tín dụng, toàn tỉnh hiện có 22 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động tại 65 xã, phường, thị trấn, tổng vốn đạt gần 1.200 tỷ đồng. Thông qua việc huy động vốn cho vay tại chỗ đối với các thành viên trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, giải quyết nhu cầu vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Kinh tế hợp tác đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và làm nòng cốt giảm nghèo ở địa phương.

Kinh tế hợp tác đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, HTX tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 9 tiêu chí, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và làm nòng cốt giảm nghèo ở địa phương.

Kiên Giang: Tổng vốn hoạt động của các hợp tác xã gần 1.300 tỷ đồng / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 21/12/2019

Số lần đọc: 103
Tin liên quan