02.02.2020
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Kiên Giang nằm trong nhóm 4/13 tỉnh vùng ĐBSCL vượt mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (ngoài cùng, bên phải) trao quyết định công nhận xã Lại Sơn, huyện đảo Kiên Hải đạt chuẩn NTM.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được các kết quả khá toàn diện, 18/22 tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu còn lại tăng khá và gần đạt. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, đạt 7,3%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô của nền kinh tế với tổng sản phẩm GRDP đạt 66.913 tỷ đồng, tăng 4.578 tỷ đồng so với năm 2018, xếp thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực (sau Long An). Đời sống nhân dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.338 USD, tăng 244 USD so với năm 2018.

Nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của tỉnh Kiên Giang, góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, trong năm đã công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã trong tỉnh đạt chuẩn lên 64/117 xã, chiếm 54,7%, bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã. 

Tổng kết 10 năm thực hiện, Kiên Giang nằm trong nhóm 4/13 tỉnh vùng ĐBSCL (gồm Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long) vượt mục tiêu xã NTM. Thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao, chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên, thu hút 8,78 triệu lượt khách, tăng 13,8% so với cùng kỳ, khách quốc tế 713 ngàn lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Kiên Giang: Thu nhập người dân tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 23/01/2020

 

Số lần đọc: 89
Tin liên quan