26.02.2020
Quý I/2020, Kiên Giang sẽ trình Trung ương xét công nhận Vĩnh Thuận đạt chuẩn huyện NTM, tiếp theo là Gò Quao, Giồng Riềng và Kiên Lương.

Gò Quao sẽ là 1 trong 4 huyện nằm trong kế hoạch đạt chuẩn huyện NTM của tỉnh Kiên Giang năm 2020. Ảnh: Trung Chánh.

Cuối tuần qua, UBND tỉnh Kiên Giang triển khai hội nghị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vụ Hồng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vững, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang,  cho biết: “Theo chỉ tiêu Trung ương giao, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 59 xã và ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM, có ít nhất 1-2 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã.

Kết quả thực hiện, đến tháng 12/2019, toàn tỉnh bình quân đạt 16,9 tiêu chí/xã, trong năm công nhận thêm 13/12 xã đạt chuẩn, lũy kế đến cuối năm 2019, có 64/117 xã đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, tháng 1/2020, tỉnh đã công nhận thêm 4 xã: Phong Đông (Vĩnh Thuận), Đông Hưng và Đông Hưng B (An Minh), Gành Dầu (Phú Quốc) đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 68/117 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,1%. 

Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thay đồi phương thức sản xuất, làm ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Trung Chánh.

Về huyện NTM, ngoài huyện Tân Hiệp đã được Trương ương công nhận đạt chuẩn năm 2015, đến nay huyện: Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Gò Quao và Kiên Lương cũng đạt được nhiều kết quả. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận hiện đã đạt 7/7 tiêu chí NTM.

Theo kế hoạch, qúy I/2020, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh trình Trung ương xét công nhận Vĩnh Thuận đạt chuẩn NTM. Tiếp theo là huyện Gò Quao và Giồng Riềng vào quý II và huyện Kiên Lương là quý IV/2020.

Các địa phương tỉnh Kiên Giang cần tập trung nhóm giải pháp nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó quan trọng nhất là nâng cao thu nhập, chất lượng môi trường sống. Ảnh: Trung Chánh.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, yều cầu các địa phương cần tập trung nhóm giải pháp nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó quan trọng nhất là nâng cao thu nhập, chất lượng môi trường sống, chắm sóc y tế, chú trọng thay đổi công tác quản lý, vận hành văn hóa xã. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thay đồi phương thức sản xuất, làm ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Số lần đọc: 195
Tin liên quan