02.03.2020
Sáng ngày 26-2, ông Phạm Vũ Hồng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng biểu dương kết quả đạt được của ngành VHTT đạt được trong năm 2019, nhất là các công tác trong việc cải cách hành chính, công tác tổ chức các sự kiện của ngành, các giải thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… Tuy nhiên, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng lưu ý ngành VHTT trong việc chưa quan tâm nhiều đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính còn chậm… 

Quang cảnh cuộc họp của UBND tỉnh với Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, sáng ngày 26-2.

Đối với công tác của ngành trong năm 2020, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng ngành VHTT cần thực hiện tốt một số nội dung: Tập trung bảo tồn, duy tu các khu di tích lịch sử, trong đó rà soát các quy hoạch của các khu di tích công bố rộng rãi người dân biết tránh việc lấn chiếm và làm cơ sở xử lí về sau; nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động, gắn với việc bố trí ngân sách đảm bảo cho các thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có chủ trương của tỉnh tại Bảo tàng tỉnh và Trung tâm văn hóa…

 

“Ngành VHTT có giải pháp khơi dậy, phát huy, nhất là nâng cao chất lượng hơn nữa các phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở, phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thể dục thể thao. Ngành cũng lưu ý việc nâng cao chất lượng của các sự kiện lớn, sự kiện quan trọng, nội dung, chất lượng chương trình tương xứng với mỗi sự kiện. Ngoài ra, ngành trung hoàn thành sớm sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các đơn vị trực thuộc; các công tác xã hội hóa lĩnh vực VHTT ngành cần lưu ý thận trọng, chỉ được phép xã hội hóa hoạt động VHTT cụ thể, không tính đến việc cổ phần hoá hay xã hội hóa đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt, ngành quan tâm nhiều hơn công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vì giữ gìn và phát huy các giá trị này chính là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, nhấn mạnh.

 

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Vũ Hồng cũng thống nhất với các đề xuất của Sở VHTT: Tăng đầu tư thiết chế VHTT; đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2025; đề án bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025… 

 

Theo Sở VHTT, năm 2020, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung hoàn thành các đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch về VHTT, gia đình trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt và tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị trực thuộc phục vụ nhân dân và khách tham quan; đẩy mạnh công tác bảo quản, tu bổ phục hồi và phát huy các giá trị di sản văn hóa; nâng cao chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa, gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; tham gia thi đấu ít nhất 30 giải thi đấu cấp khu vực, quốc gia và khu vực; tham dự 15 môn tại Đại hội thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020…     

Quan tâm hơn nữa các giá trị văn hóa, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. / Mai Hương // kiengiang.gov.vn. -ngày 26/02/2020

Thanh Thủy sưu tầm

Số lần đọc: 285
Tin liên quan