06.05.2020
Về việc mở cửa phục vụ trở lại tại Thư viện tỉnh Kiên Giang

- Căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và Công văn số 397 /SVHTT-KHTC của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thư viện tỉnh Kiên Giang mở cửa trở lại để phục vụ bạn đọc kể từ thứ 4 ngày 06/5/2020. Thư viện tỉnh thông báo đến bạn đọc được biết và tiếp tục đến Thư viện.

Lưu ýBạn đọc khi đến Thư viện cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng phục vụ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trân trọng !

 

Số lần đọc: 633
Tin liên quan