12.05.2020
Mục tiêu chung xây dựng cánh đồng lớn đạt tiêu chuẩn về quy mô, ứng dụng kỹ thuật đồng bộ, đạt sản lượng lớn, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Vụ lúa hè thu năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Thuận triển khai thực hiện dự án sản xuất lúa giảm chi phí, an toàn theo cánh đồng lớn tại 04 xã của huyện Vĩnh Thuận với quy mô cánh đồng lúa 230 ha/xã gồm các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh và Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tham gia cánh đồng mỗi héc ta hỗ trợ 720.000 đồng tiền mua lúa giống xác nhận và 1.260.000 đồng tiền mua phân bón hữu cơ vi sinh và tiền mua thuốc bảo vệ thực vật; các chi phí còn lại nông dân tự đầu tư.

Nông dân được tham gia tập huấn kỹ thuật canh tác lúa ứng dụng 3 giảm 3 tăng, các quy trình canh tác như thời vụ, giống, xử lý giống, sạ hàng, sạ thưa, phòng trừ cỏ dại, dịch hại; về sử dụng phân bón hợp lý, quản lý nước và hướng dẫn cách ghi chép sổ nhật ký nông hộ,... để áp dụng đúng theo quy trình 3 giảm 3 tăng vào sản xuất ngay từ đầu vụ sản xuất.

Mục tiêu chung xây dựng cánh đồng lớn đạt tiêu chuẩn về quy mô, ứng dụng kỹ thuật đồng bộ, đạt sản lượng lớn, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ theo xu hướng hội nhập. Áp dụng quy trình 3 giảm 3 tăng trên canh tác lúa. Sử dụng 01 loại giống phù hợp với vùng đất của địa phương, giống lúa cấp xác nhận.

Từ đó, giảm 10 - 20% chi phí sản xuất và tăng 10 - 15% năng suất lúa. Có 100% hộ tham gia có ghi chép nhật ký theo dõi và chăm sóc mô hình.

Thông qua dự án sản xuất hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; ứng dụng các biện pháp tổng hợp trong canh tác, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học nhằm tăng giá trị nông sản, giảm giá thành sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển nông nghiệp có hiệu quả, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện dự án sản xuất lúa giảm chi phí, an toàn theo cánh đồng lớn / Diễm Trang // nongnghiepvn.vn. -ngày 12/5/2020

Số lần đọc: 204
Tin liên quan