14.05.2020
Sở Nội vụ Kiên Giang vừa có thông báo về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện, trong đó giữ nguyên hệ thống thú y các cấp như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Sạch, Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang cho biết, ngày 4/5, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp xem xét việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở hợp nhất: Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt – BVTV, Trạm Khuyến nông và Tổ Kinh tế Kỹ thuật.

 

Thú y cơ sở là lực lượng nòng cốt phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở địa phương, tỉnh Kiên Giang sẽ giữ lại khi thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện. Ảnh: Trung Chánh

Hiện nay, do chưa có quy định cụ thể của Trung ương về: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện và Luật Thú y cũng chưa quy định, vì vậy không sáp nhập trạm Chăn nuôi - Thú y vào trung tâm này. Giao Sở NN-PTNT tỉnh củng cố, kiện toàn hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y.

Đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở hợp nhất: Trạm Trồng trọt – BVTV, Trạm Khuyến nông và Tổ Kinh tế Kỹ thuật. Trước mắt, tỉnh giao Sở NN-PTNT chọn 2 huyện đủ điều kiện để thực hiện thí điểm trước, sau đó mới mở rộng ra các địa phương khác (Kiên Giang hiện có 15 huyện, thị, thành phố).

Kiên Giang: Giữ lại hệ thống thú y khi lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 13/5/2020

Số lần đọc: 284
Tin liên quan