07.07.2020
Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, với tổng kinh phí gần 327 tỷ đồng.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kiên Giang là nhằm phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Trung Chánh.

Mục tiêu xây dựng và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang là nhằm phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn ở địa phương. Góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Quá đó, thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Kinh tế và Tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát triển sản phẩm OCOP là nhằm thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Kinh tế và Tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trung Chánh.

Phạm vi thực hiện đề án là tại 145 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với chủ thể thực hiện là các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp… Sản phẩm gồm hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc đã được thuần hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2019-2025, với tổng kinh phí gần 327 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước là gần 119 tỷ đồng và kinh phí huy động là 208 tỷ đồng.

Kiên Giang: Gần 327 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 03/7/2020

Số lần đọc: 226
Tin liên quan