07.07.2020

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

ẢNH

1

Lê Thị Thanh Thủy

Giám đốc

0297.3892626

lttthuy.svhtt@kiengiang.gov.vn

2

Trần Kim Chi

Phó Giám đốc

0297.3866839

tkchi.svhtt@kiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tú Mi

Phó Giám đốc

0297.3523235

nttmi.vhtt@kiengiang.gov.vn

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

ẢNH

1

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

Viên chức

0297.3863495

ntmhao.svhtt@kiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Thoại

Viên chức

0297.3863495

nnthoai.vhtt@kiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Tố Giang

Viên chức

0297.3863495

nttgiang.svhtt@kiengiang.gov.vn

4

Lê Trần Mai Khanh

Viên chức

02973.811728

ltmkhanh.vhtt@kiengiang.gov.vn

5

Quách Thị Huyền Trang

Viên chức

02973.811726

qthtrang.vhtt@kiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Lam Tuyền

Viên chức

02973.811726

nltuyen.vhtt@kiengiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

0297.3863495

 

 

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

ẢNH

1

Nguyễn Đình Chinh

Viên chức

0297.3811729

ndchinh.svhtt@kiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Thu Trang

Viên chức

0297.3811729

nttrang.svhtt@kiengiang.gov.vn

3

Lâm Bảo Ngọc

Viên chức

0297.3523232

lbngoc.vhtt@kiengiang.gov.vn

4

Lê Thị Thúy Quyên

Viên chức

02973.811727

lttquyen.vhtt@kiengiang.gov.vn

5

Nguyễn Mỹ Xuyên

Viên chức

02973.811728

nmxuyen.vhtt@kiengiang.gov.vn

6

Phạm Quang Thái

Viên chức

0297.3523232

pqthai.vhtt@kiengiang.gov.vn

7

Phạm Hùng Tiến

Viên chức

0297.3863495

phtien.svhtt@kiengiang.gov.vn

8

Nguyễn Thành Tâm

Viên chức

02973.811727

nttam.vhtt@kiengiang.gov.vn

 

 

Số lần đọc: 276
Tin liên quan