08.07.2020
Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Đặng Tuyết Em, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình (bìa trái) và tặng hoa ông Phạm Vũ Hồng. Ảnh: Trung Chánh.

Sáng 7/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ XIX, xem xét quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự và bầu ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, với sự thống nhất của 53/57 đại biểu tham dự, đạt 88,33%.

Ông Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 15/3/1967, dân tộc Kinh, trình độ văn hóa 12/12, cử nhân Chính trị, thạc sĩ Kinh tế.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định đồng ý cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Phạm Vũ Hồng, chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang / Đ.T.Chánh // nongnghiep.vn. -ngày 07/7/2020

Số lần đọc: 202
Tin liên quan