05.03.2014
QĐND - Văn phòng Quốc hội cho biết: Ngày 4-5 và ngày 5-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 8 tại Hà Nội. Dự kiến tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua hai Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về phân bổ ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng.

Trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011; việc phân bổ 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho công trình thủy lợi và bổ sung 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Ninh Thuận vào danh mục các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013...

(Theo Minh Thu, báo Quân đội nhân dân, ngày 03 tháng 05 năm 2012)

Số lần đọc: 1701
Tin liên quan