05.03.2014
Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho địa phương, Thư viện tỉnh Kiên Giang vừa bổ sung 7.740 bản sách cho thư viện huyện, thị thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Theo đó, 10 Thư viện huyện, thị là An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Gò Quao, Giồng Riềng, Hòn Đất, thị xã Hà Tiên, Phú Quốc và Kiên Hải được bổ sung mỗi thư viện 572 tên sách với 774 bản sách phong phú các thể loại như: sách pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật… và sách thiếu nhi; riêng sách thiếu nhi chiếm khoảng 12% (Theo quy định của Vụ Thư viện ít nhất là 10%). Đây là số sách hạt nhân nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 được ưu tiên phục vụ tại thư viện các huyện vùng sâu, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Với nguồn tài liệu phong phú này không chỉ phục vụ trực tiếp bạn đọc tại huyện, thị mà còn luân chuyển xuống hệ thống thư viện, phòng đọc tại cơ sở góp phần phục vụ rộng rãi nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.

Đồng Bằng

Số lần đọc: 1653
Tin liên quan