05.03.2014
Mới đây chúng tôi có dịp tham gia đoàn khảo sát một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xây dựng đời sống văn hóa năm 2009 – 2011. Đa số các xã, phường, thị trấn còn thiếu các thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng, bù lại nơi nào cũng có tủ sách pháp luật. Tuy nhiên, hiệu quả phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại.

Trước hết phải khẳng định rằng, phòng đọc, tủ sách là thiết chế văn hóa được tổ chức phục vụ xã hội với mục đích xây dựng một xã hội đọc cho toàn dân. Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ta đã được triển khai thực hiện từ năm 1989 theo Quyết định 1067/QĐ-TTg, ngày 25/11/1989 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; và Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BQP-BCA-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN, ngày 07/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể có liên quan, ngoài 145 tủ sách pháp luật tại 145 xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học… cũng xây dựng được thư viện (phòng đọc, tủ sách). Theo báo cáo của Ủy ban nhân tỉnh, tính đến cuối tháng 6/2010, toàn tỉnh xây dựng được 1.479 tủ sách với 300.000 bản sách pháp luật, kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, phục vụ trên 332.000 lượt người xem.

 

 

                                        

Tham quan trường điểm tại tỉnh Vĩnh Long, Ảnh Kim Chi

 

Đạt được những kết quả trên là nhờ các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan và Ủy ban nhân dân cấp xã đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật khá hiệu quả, phục vụ tốt các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tủ sách pháp luật đã góp phần vào công tác tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời cung cấp thông tin, giúp bà con vùng nông thôn sâu đổi mới tư duy kinh tế, năng động hơn trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế từng bước xóa đói, giảm nghèo.

 

Sau hơn 10 năm đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trước thực trạng đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ chị số 08/CT-UBND, ngày 29/6/2010 về việc củng cố tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị và cơ sở. Ngoài việc chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra lại toàn bộ nội dung tủ sách pháp luật để củng cố, khắc phục kịp thời, đảm bảo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách đúng quy định, đạt hiệu quả; bố trí cán bộ phụ trách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu, tủ sách pháp luật cấp xã được đặt tại phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nơi khác nhưng phải thuận tiện cho việc khai thác, quản lý; trang bị đầy đủ các loại sách pháp luật thiết yếu, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích trang bị, bổ sung đa dạng các loại sách: Pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, sách lý luận chính trị, sách khoa học kỹ thuật, sách văn học – xã hội, sách pháp luật bằng chữ Khmer nơi có nhiều đồng bào Khmer. Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị nêu trên, hàng năm mỗi tủ sách pháp luật cấp xã được cấp kinh phí tối thiểu là 2 triệu đồng; phấn đấu đến cuối năm 2011, mỗi tủ sách có từ 300 đầu sách trở lên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh.

 

Qua đợt khảo sát về xây dựng đời sống văn hóa tại một số xã, phường, thị trấn như: xã Tây Yên A (huyện An Biên), xã Mong Thọ, Mong Thọ B, thị trấn Minh Lương (huyện Châu Thành), xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp), phường Vĩnh Bảo, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc (thành phố Rạch Giá)…, đa số tủ sách pháp luật, các thư viện trong trường học, Trung tâm học tập cộng đồng, tủ sách ấp, cơ sở thờ tự và các điểm đọc báo công cộng đã góp phần không nhỏ trong việc phục vụ nhu cầu đọc cho người dân. Riêng tủ sách pháp luật có nơi tương đối phong phú về thể loại, ngoài sách pháp luật còn có nhiều tư liệu, báo, tạp chí, như xã Mong Thọ B (huyện Châu Thành) có 750 bản sách; nhưng cũng có nơi như phường Vĩnh Thanh Vân chỉ có 112 bản sách; thư viện xã Tân Hiệp A được sở hữu một phòng rộng, khá khang trang, ngoài 2 giá sách tương đối đầy đặn còn có 5 – 6 tên báo và có 02 máy vi tính. Nhưng do điều kiện khó khăn chung, nhất là đối với các xã vùng sâu nên việc bố trí tủ sách pháp luật đa số còn đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, điều đó chưa thực sự thuận tiện cho nhân dân khi đến đây nghiên cứu tài liệu. Vấn đề này đã được đề cập nhiều lần và trong bài “Cần quan tâm phát triển văn hóa đọc cho người dân vùng nông thôn” trên Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch số ra gần đây chúng tôi cũng đề xuất vấn đề liên kết giữa các sở ban ngành, đoàn thể có liên quan trong việc đầu tư xây dựng thư viện (tủ sách) ở cơ sở. Trong điều kiện các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của tỉnh ta còn khó khăn, có thể kết hợp tủ sách xã, ấp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tủ sách pháp luật và bố trí ở nơi thuận tiện, tập trung đông dân cư. Tại các xã có điểm Bưu điện Văn hóa, thư viện trường học, tủ sách của các hội, đoàn thể, tủ sách gia đình, điểm đọc báo công cộng… thì tận dụng tối đa phương thức phối hợp luân chuyển sách cho nhau. Thậm chí các xã gần nhau không cách trở nhiều về giao thông cũng cần phát huy việc luân chuyển sách báo để bà con được đọc nhiều hơn và liên tục có sách mới. Hiện phường Vĩnh Bảo (thành phố Rạch Giá) có 6 thư viện trường học, trong đó có 03 thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vốn sách trên 23.000 bản; có 10 tủ sách với vốn sách khiêm tốn là 523 bản và 11 điểm đọc báo công cộng. Có thể nhận thấy, ít phường, xã nào trong tỉnh có được một hệ thống phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân lại phong phú như phường Vĩnh Bảo. Bên cạnh việc bổ sung thêm sách mới, nếu làm tốt công tác luân chuyển sách từ thư viện trường học đến các tủ sách, điểm đọc báo chắc chắn sẽ thu hút được số đông đối tượng người đọc.

 

Ngoài nguồn kinh phí đầu tư hàng năm từ ngân sách tỉnh cho tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường vận động, khuyến khích các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong, ngoài xã tham gia ủng hộ sách, báo và kể cả vật chất (nếu có) nhằm làm phong phú thêm vốn sách ở các tủ sách này. Nếu vừa có địa điểm đọc sách tương đối thuận tiện, rộng rãi, thoáng mát, lại có nguồn sách, báo tài liệu luôn mới và phong phú về thể loại sẽ đủ sức thu hút và hấp dẫn người dân tìm đến nghiên cứu và giải trí.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 2433
Tin liên quan