31.07.2020
Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Chiều 30.7, LĐLĐ Kiên Giang khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020. Có gần 100 đại biểu là Trưởng, phó và chuyên viên LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham dự. Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LT

Bên cạnh việc được nghe ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - triển khai một số điểm mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Kiên Giang - triển khai một số vấn đề về công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới, cán bộ Công đoàn còn được nghe ông Nguyễn Thiện Cẩn – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang - báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LT

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng nhấn mạnh: “Ba chuyên đề này rất cần thiết cho cán bộ làm công tác Công đoàn nói chung và cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở nói riêng”. Theo ông Đằng, Hội nghị tập huấn hôm nay, còn để thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT

Với ý nghĩa đó, ông Đằng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu bài giảng, thực hiện nghiêm về giờ giấc; trong quá trình tập huấn đại biểu có thể kết hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, ngành mình đóng góp, trao đổi thêm những vướng mắc khó khăn để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn / Lục Tùng // laodong.vn. -ngày 30/7/2020

Số lần đọc: 213
Tin liên quan