05.03.2014
Nói đến vấn đề xây dựng nông thôn mới cho đến nay nhiều người còn chưa biết rõlắmvềxây dựng nông thôn mới là gì? như thế nào là Chương trình mục tiêu Quốc giavềxây dựng nông thôn mới?Và vì sao phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới? Xây dựng nông thôn mới để đạt những mục tiêu gì? Đối với ngành Thư viện thực hiện chương trình này ra sao? Như vậy để mọi cán bộ và người dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có hàng loạt những câu hỏi để chúng ta cùng nhau thảo luận.

Như chúng ta đã biết, nông thôn mới chính là những điều giản dị, gần gũi trong cuộc sống; xây dựngnông thôn mới lànhằm đạt được được những mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; Nâng cao dân trí, đào tạo nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư,…; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự được giữ vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế: Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế . Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước… còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị còn lớn phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Vì vậy phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới. Vậy cụ thể đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, Thư viện nói riêng đã hiểu và thực hiện chương trình này như thế nào? 

 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ta hiện nay, xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước, mang tính toàn diện và nhân văn sâu sắc, vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách lâu dài. Chương trình này đãtừng bước đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới của toàn xã hội.Trong đó ngành Thư viện nói chung, Thư viện tỉnh Kiên Giang nói riêng đã có sự hưởng ứng tích cực, bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo niềm tin trong nhân dân, là nguồn động lực quan trọng góp phần xây dựng thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

 Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kiên Giang được Chính phủ chọn xây dựng 01 xã điểm là xã Định An, huyện Gò Quao; đồng thời tỉnh cũng chọn xây dựng 35/145 xã, phường, thị trấn (thuộc 15 huyện, thị, thành phố) theo tiêu chí xã nông thôn mới. Căn cứ vào các tiêu chí trên Thư viện tỉnh Kiên Giang đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của mình trong việc tuyên truyền cung cấp thông tin và tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho cư dân vùng nông thôn cùng với các thư viện trong toàn quốc. Sau gần 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thư viện Kiên Giangtổ chức được mạng lưới thư viện từ tỉnh đến cơ sở, phân công cán bộ mang sách xuống cơ sở phục vụ bà con nhân dân. Tính đến nay đã xây dựng được 01 Thư viện Thành phố, 01 Thư viện Thị xã; 11 Thư viện huyện và gần 100 tủ sách xã, ấp, đồn biên phòng, chùa, thánh thất cao đài…trong đó có 35 xã điểm đã đượcchọn xây dựng xã nông thôn mới. Thôngqua sách báo nhằm chuyển tải thông tin tri thức góp phần “xóa đói giảm nghèo”, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân ở cơ sở, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 Nếu so với các tỉnh bạn trong khu vực, có thể nói Thư viện Kiên Giang là một tỉnh còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và con người, bên cạnh đó trình độ dân trí của tỉnh còn thấp, mức hưởng thụ về đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở chưa cao... do vậy công tác Thư viện đã và đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng để đạt được điều đó Thư viện Kiên Giang phải học hỏi nhiều thêm ở các tỉnh bạn về phương pháp thực hiện nhằm mang đến chất lượng, hiệu quả cao.

 

Nhưng ở đây có một điều đáng nói trong nhận thức Thư viện đã xác định những khó khăn, vướng mắc chính là những thách thức thúc đẩy Thư viện có sự nỗ lực lớn, ý chí quyết tâm cao của tập thể cán bộ, CCVC, Thư viện đã tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp, các ngành địa phương, các tổ chức, đoàn thể cùng chung tay xây dựng và phát triển nông thôn mới. Thư viện tỉnh từng bước cụ thể hoá chiến lược và chính sách xây dựng, phát triển nông thôn mớitheo mô hình thư viện, phòng đọc sách, tủ sách xã, ấp, phường, thị trấn…

 

Xác định tủ sách cơ sở là những điểm phục vụ gần nhất với người dân nông thôn. nên trong những năm qua thư viện tỉnh có nhiều cố gắng trong công tác phục vụ và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc,đẩy mạnh công tác phong trào cơ sở dưới mọi hình thức như: xây dựng phong trào đọc tại cơ sở; Duy trì thường xuyên, ổn định việc ký cam kết hợp đồng luân chuyên sách với các thư viện huyện; các tủ sách xã, tủ sách gia đình… vùng sâu, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt việc bổ sung sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các huyện, thị. Phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan như: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng tủ sách, phòng đọc tại các xã, ấp, cơ sở thờ tự, tủ sách Đồn biên phòng, đơn vị bộ đội... góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc. Đề xuất, tham mưu với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia để có thêm nguồn sách hỗ trợ cho cơ sở; Tạo điều kiện để người dân vùng nông thôn hiểu rõ hơn chương trình phát triển nông thôn là xây dựng phong trào đọc sách đầy hứng khởi, hiệu quả. Ngoài ra Thư viện tỉnh không chỉ hoạt động mang tính chất phục vụ, bổ  sung tài liệu, xử lý kỹ thuật mà Thư viện còn có những hoạt động như tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện huyện, thị, thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện cơ sở; biên soạn và phát hành Thông tin thư mục địa chí và thư mục chuyên đề, đăng tải tin bài trên trang website của thư viện tỉnh.Đây có thể nói là một trong những hoạt động đã đem đến một khí thế sôi nổi cho phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 

 Đặc biệt, thông qua thư viện, người dân nông thôn biết vận dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến từ sách, báo vào thực tiễn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng dễ đi vào cuộc sống. Thông qua Thư viện nhiều nhà nông ở xã biết vượt khó làm giàu đã trở thành nhà “Nông dân sản xuất giỏi”.  Hoạt động thư viện cũng tạo điều kiện cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến. Đời sống tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước phát triển.

 

Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng và đa dạng hóa công táctuyên truyền, tập trung nguồn lực xây dựng phong trào đọc sách cơ sở;tạo đìều kiện thuận lợi để cho người dân trong tỉnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... được tiếp cận với thông tin, kho tàng tri thức của nhân loại.Đồng thời để đáp ứng với yêu cầu của Đảng, Nhà nước và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, Thư viện nói riêng thực hiện “Chung tay xây dựng nông thôn mới” là một trong nhũng tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, trình độ dân trí của người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng được nâng lên đáng kể.

 

 

Phương Mỹ Hương – PGĐ Thư viện tỉnh

Số lần đọc: 1836
Tin liên quan