05.08.2020

          Ngày 04 tháng 8 vừa qua, viên chức Thư viện tỉnh đã tham gia học lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 tổ chức tại tỉnh Kiên Giang (từ ngày 04/8 đến ngày 05/8).

          Lớp tập huấn do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch – Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức. Lớp tập huấn lần này, nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Kiên Giang.

          Như chúng ta đã biết, môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng nhưng hiện nay môi trường của chúng ta đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần ý thức và hiểu được rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Chính vì lý do đó, viên chức Thư viện tỉnh được tham gia lớp tập huấn lần này là điều vô cùng bổ ích và thiết thực. Mong rằng, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ phối hợp với các ban ngành mở thêm nhiều các lớp tập huấn như thế này, để mỗi viên chức Thư viện tỉnh sẽ được bổ sung thêm nhiều kiến thức, biết cách chung tay bảo vệ môi trường chung cũng như môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ngày một xanh, sạch đẹp hơn./.

Các viên chức Thư viện tỉnh cùng các cán bộ công chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Kiên Giang nhận chứng chỉ lớp tập huấn.

Bảo Ngọc

 

 

Số lần đọc: 353
Tin liên quan