05.03.2014
Được sự quan tâm của ngành VHTTDL, UBND các huyện, thị, thành phố; từ đầu năm đến nay, hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của nhân dân địa phương; góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đông đảo quần chúng nhân dân, đóng góp tích cực vào chiến lược xây dựng con người mới có tri thức, có kỹ thuật và năng lực cao.

Trước tình hình văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc, Thư viện (TV) tỉnh quyết tâm củng cố và không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng xây dựng vốn tài liệu; thường xuyên tổ chức các cuộc trưng bày sách mới, sách chuyên đề phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, phát hành thông tin thư mục; cấp đổi thẻ bạn đọc nhanh đã tạo điều kiện cho người dân sử dụng các dịch vụ TV dễ dàng, nhanh chóng; đặc biệt TV tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt thư viện điện tử theo khung phân loại DDC, MRCR 21ARR, duy trì hoạt động tốt trang thông tin điện tử của TV và đến nay có 76.617 lượt người truy cập; qua đó thu hút đông đảo độc giả đến TV, giúp mọi người tiếp thu và vận dụng tri thức trong sách, báo vào công tác học tập và đời sống hàng ngày; từ đó nâng cao vai trò, vị trí của TV trong phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2013, TV tỉnh đã phục vụ 9.828 lượt bạn đọc (tăng 151% so với cùng kỳ, đạt 98% so với kế hoạch) với 17.775 lượt sách, báo, tài liệu được lưu hành đến với bạn đọc. TV tỉnh đã bổ sung 620 bản sách, nâng tổng số sách của TV hiện có hơn 83 ngàn bản.

 

 

 alt

Cùng với TV tỉnh, hệ thống thư viện huyện, thị, thành phố, tủ sách, phòng đọc sách ở cơ sở từng bước hoạt động ổn định, thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của nhân dân địa phương. Toàn tỉnh hiện có 13/15 thư viện huyện, thị, thành phố (gồm 01 thư viện thành phố, 01 thư viện thị xã và 11 thư viện huyện); 120 tủ sách, phòng đọc sách ở cơ sở (gồm tủ sách xã, ấp, các cơ sở thờ tự, tủ sách đoàn thanh niên...) cùng với 138 điểm Bưu điện văn hóa xã. Thiết chế TV ở cơ cở đã góp phần xây dựng bộ mặt văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là ở vùng nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân. Bằng sự nỗ lực huy động từ các nguồn lực, các TV huyện, thị, thành phố cố gắng bổ sung sách, báo tạp chí mới, nhất là những sách có nội dung thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân với hơn 135 ngàn đầu sách đảm bảo cung cấp thông tin phong phú, đa dạng cho nhân dân. Ngoài các đợt tuyên truyền bằng các hình thức như: trưng bày sách mới, sách chuyên, truyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh. Những năm gần đây, TV huyện, thị, thành phố còn luân chuyển sách về cơ sở, hỗ trợ các tủ sách, phòng đọc sách, tạo điều kiện  cho người dân nông thôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng vào sản xuất hoặc tiếp thu các tri thức khác trong cuộc sống, góp phần tạo thói quen đọc sách trong nhân dân.

 alt

Mặc dù một số TV trụ sở chưa ổn định, cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp, trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu, phòng đọc chưa đảm bảo quy định, tiêu chuẩn; kinh phí hoạt động hạn chế... nhưng với sự chủ động khắc phục khó khăn, hệ thống TV công cộng đã duy trì hoạt động khá tốt, góp phần tích cực trong việc xây dựng phong trào đọc sách, khẳng định TV là một thiết chế văn hóa không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Song để thu hút bạn đọc đến TV, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân; trong thời gian tới các cấp, các ngành cần quan tâm nâng cấp sơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ TV, nhất là ở cơ sở; đồng thời tăng đầu tư kinh phí để bổ sung sách, báo và hoạt động nghiệp vụ cho các TV vì kinh phí bổ sung sách, báo hàng năm dành cho TV rất ít, có TV cả năm chỉ chờ vào số được trên cấp theo chương trình mục tiêu quốc gia, ngay cả TV tỉnh cả năm chỏ bổ sung hơn 600 bản sách là quá ít. Có như vậy thì hệ thống TV công cộng sẽ hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đông đảo nhân dân, thúc đẩy văn hóa đọc của nhân dân phát triển.

Thanh Bình

theo Trang thông tin điện tử Sở VHTT & DL Kiên Giang.- ngày 15/7/2013

Kim Chi sưu tầm

Số lần đọc: 2021
Tin liên quan