28.08.2020
Ngày 27.8, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Các học viên theo dõi nội dung tập huấn. Ảnh: K.Q

Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ có hơn 100 cán bộ Công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Bà Phạm Thị Quyên – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và các giảng viên đã hướng dẫn các học viên tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019 sửa đổi; Luật Cán bộ công chức 2019 sửa đổi và kỹ năng ký kết Thỏa ước Lao động tập thể.

Các học viên dự lớp tập huấn được hướng dẫn chi tiết những vấn đề trọng tâm trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) như: Đối tượng áp dụng, hợp đồng lao động, tiền lương, làm thêm giờ, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tuổi nghỉ hưu, đối thoại thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ lao động nữ… Việc nắm bắt đầy đủ nội dung Bộ Luật Lao động là điều kiện giúp mỗi cán bộ Công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các học viên được hướng dẫn tìm hiểu những nội dung quan trọng của Luật Cán bộ công chức sửa đổi như: Cách phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quy định ngạch công chức; Cách đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức; Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Hợp đồng làm việc của viên chức…

Các cán bộ Công đoàn cũng được tập huấn kỹ năng ký kết Thỏa ước Lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần bảo vệ người lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Long An tập huấn nghiệp vụ Công đoàn / Kỳ Quang // laodong.vn. -ngày 27/8/2020

Số lần đọc: 188
Tin liên quan