05.03.2014
Sáng ngày 10/9/2013, tại Thành phố Đà Nẵng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013). Chủ trì hội nghị thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

Thứ trưởng Bộ VHTT & DL Vĩnh Huỳnh Ái

Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền ở trung ương và địa phương với sự tham dự của đại biểu ngành thư viện khắp các địa phương trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ thư viện báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

Tại Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) báo cáo Sơ kết tình hình hoạt động của hệ thống thư viện trong 3 năm. Qua đó, đã đánh giá hệ thống thư viện công cộng trong thời gian qua đạt được những thành tựu cơ bản như: Công tác thư viện ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm; công tác chỉ đạo của toàn ngành trong lĩnh vực thư viện đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Công tác quản lý nhà nước về thư viện đã có bước phát triển mới về việc hoàn thành dự thảo Luật Thư viện, công tác luân chuyển sách, báo về cơ sở được tăng cường, quan tâm phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ…điều này đã khẳng định rằng hệ thống thư viện công cộng cả nước vẫn giữ kiên định với sứ mệnh cung cấp và thúc đẩy việc tiếp cận tới thông tin, tri thức của người dân ở cộng đồng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy, nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu hoạt động thư viện còn có nhiều khó khăn, hạn chế, tồn tại như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực còn thiếu, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thư viện ở địa phương chưa được thường xuyên, kịp thời, sự quan tâm đầu tư của các cấp ngành cho thư viện ở nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm.

Tại buổi hội nghị cũng nêu lên được nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2014 – 2015 và giải pháp thực hiện nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011- 2015 đó là:

1. Hoàn thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp và các hoạt động của thư viện

2. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thư viện có đủ khả năng quản lý và hoạt động trong các thư viện hiện đại

3. Tiếp tục xây dựng và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ

4. Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý hoạt động thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng

5. Xác định các phương thức hoạt động hiệu quả cho các thư viện công cộng

6. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho các dịch vụ của người sử dụng

7. Kết nối người sử dụng với các dịch vụ và sản phẩm của thư viện

8. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hiện tại và tìm kiếm nguồn kinh phí (thực hiện xã hội hóa) cho các hoạt động phát triển của thư viện.

Mỹ Hương

Số lần đọc: 2085
Tin liên quan