29.09.2020
Hơn 200 học viên tham dự hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới” do Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Ảnh: N.N

Sáng 28.9, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”.

220 học viên là lãnh đạo Ban tuyên giáo phụ trách lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, những người làm công tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, lãnh đạo phòng văn hóa – văn nghệ, các Ban tuyên giáo, phóng viên và biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản và giảng viên các trường đại học của các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - nhấn mạnh: Học viên tham gia tập huấn phải củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị tập huấn được diễn ra/ trong 4 ngày, từ ngày 28.9 đến ngày 1.10, với 6 chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ trong một số Nghị quyết gần đây; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Một số nét nổi bật của đời sống Mỹ thuật trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Kinh nghiệm tổ chức loạt bài về đấu tranh chống tiêu cực trên báo chí.

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật. Qua đó góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức về vai trò/ của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước / Nguyên Anh, Ngân Nguyễn // laodong.vn. -ngày 28/9/2020

Số lần đọc: 171
Tin liên quan