05.03.2014

 

 

 

 

 

 1 Giám đốc: bà Lê Thị Thanh Thủy

 

- Điện thoại : 0297.3892626

- Di động: 0949435757

- Email: thuythuvienkiengiang@gmail.com

 

 

 

 

 

 

2. Phó Giám đốc: bà Trần Kim Chi

-  Điện thoại; 0297.3866839

-  Di động: 0946827939

- Email: sonchi78@gmail.com

 

 

 

 

 

3. Bộ phận nghiệp vụ

- Lê Thị Hoa, ĐT:0815874917;

-  Nguyễn Đình Chinh, ĐT: 0983610844;

 

 

4. Bộ phận công tác bạn đọc

- Quách Thị Thu Phụng: Thủ thư phòng mượn; ĐT: 0911877309;

- Nguyễn Thu Trang: Phòng tin học; ĐT:0842644224;

- Lâm Bảo Ngọc: Phòng Thiếu nhi; ĐT: 0939814878;

- Lê Trần Mai Khanh: Cấp thẻ bạn đọc, ĐT:0829552652;

- Nguyễn Thị Dung: Phòng báo tạp chí;

- Phạm Quang Thái: Thủ thư phòng đọc; ĐT:0916919076;

 

 

5. Bộ phận hành chính:

- Nguyễn Thị Tố Giang: Kế toán; ĐT:0972494966;

- Nguyễn Thị Mỹ Hảo: Hành chính tổng hợp; ĐT: 0964459666;

- Phạm Hùng Tiến: Kỹ thuật; ĐT: 0949012384;

- Nguyễn Thị Hiền: Tạp vụ; ĐT: 0945122110

 

 

Số lần đọc: 1308
Tin liên quan