05.03.2014

 

 

 

 

 

 1 Giám đốc: bà Lê Thị Thanh Thủy

 

- Điện thoại : 0297.3892626

- Di động: 0949435757

- Email: lttthuy.svhtt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

2. Phó Giám đốc: bà Trần Kim Chi

-  Điện thoại; 0297.3866839

-  Di động: 0946827939

- Email: tkchi.svhtt@kiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

3. Bộ phận nghiệp vụ

- Lê Thị Hoa, ĐT:0815874917;

-  Nguyễn Đình Chinh, ĐT: 0983610844; Email: ndchinh.svhtt@kiengiang.gov.vn

 

4. Bộ phận công tác bạn đọc

- Lê Trần Mai Khanh: Thủ thư phòng mượn; ĐT:0829552652;

- Nguyễn Thu Trang: Cấp thẻ bạn đọc, phòng báo, tạp chí, Website thư viện; ĐT:0842644224; Email: nttrang.svhtt@kiengiang.gov.vn

- Lâm Bảo Ngọc: Phòng Thiếu nhi; ĐT: 0939814878;

- Phạm Quang Thái: Thủ thư phòng đọc; ĐT:0916919076;

 

5. Bộ phận hành chính:

- Nguyễn Thị Tố Giang: Kế toán; ĐT:0972494966; Email: nttgiang.svhtt@kiengiang.gov.vn

- Nguyễn Thị Mỹ Hảo: HC tổng hợp; ĐT: 0964459666; Email: ntmhao.svhtt@kiengiang.gov.vn

- Phạm Hùng Tiến: Kỹ thuật; ĐT: 0949012384; Email: phtien.svhtt@kiengiang.gov.vn

- Nguyễn Thị Hiền: Tạp vụ; ĐT: 0945122110

 

 

Số lần đọc: 1357
Tin liên quan