16.10.2020
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Sáng 16.10. tại TP. Rạch Giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Giang Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Có 342/343 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và đại biểu được bầu từ 19 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 59.600 Đảng viên trong toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Đại hội đã vinh dự được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo. Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị đến dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang – nhấn mạnh: “Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”, Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh”.

Theo đó, quân, dân và giai cấp công nhân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có đoạn nhấn mạnh: “Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội”.

Trong đó đặc biệt là các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác, phát huy tốt hơn. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng nhanh và khá toàn diện. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 1991 đạt 1.988 tỉ đồng; 47.076 tỉ đồng năm 2015, đến nay đạt 71.755 tỉ đồng, tăng gấp 1,52 lần so năm 2015.

Đại hội đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI chính thức khai mạc / Lục Tùng // laodong.vn. -ngày 16/10/2020

Số lần đọc: 298
Tin liên quan