11.12.2020
Chỉ tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m được tham gia khai thác nghêu lụa, sò lông và không cấp phép cho tàu cá ngoài tỉnh.

Chỉ tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m được tham gia khai thác nghêu lụa, sò lông và không cấp phép cho tàu cá ngoài tỉnh. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, đơn vị đã có thông báo về việc thực hiện khai thác nghêu lụa, sò lông mùa vụ 2020-2021. Theo đó, thời gian khai thác nghêu lụa, sò lông trên vùng biển Kiên Giang từ 1/12/2020 – 31/5/2021.

Điều kiện khai thác nghêu lụa, sò lông là tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m được cấp phép khai thác và phải được trang bị đảm bảo an toàn kỹ thuật, có đầy đủ công cụ khai thác theo quy định. Không cấp phép khai thác nghêu lụa, sò lông đối với tàu cá ngoài tỉnh.

Thời gian khai thác nghêu lụa, sò lông trên vùng biển Kiên Giang mùa vụ 2020-2021 từ 1/12/2020 – 31/5/2021. Ảnh: Trung Chánh.

UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức cấp phép khai thác nghêu lụa, sò lông theo phân cấp quản lý tàu cá và đảm bảo thời gian, điều kiện cấp phép khai thác. Đối với tài cá thuộc các huyện không có biển, đăng ký khai thác nghêu lụa, sò lông tại Chi cục Thủy sản Kiên Giang.

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác nghêu lụa, sò lông, nhất là đối với các tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên, không được cấp phép khai thác tại vùng biển ven bờ.

Các tổ chức, cá nhân khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nghêu lụa, sò lông phải đảm bảo có giấy phép khai thác thủy sản, có phiếu giám sát khai thác mới được cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Không cấp chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ đối với những tàu cá khai thác nghêu lụa, sò lông ngoài vùng biển Kiên Giang.

Kiên Giang không cấp phép khai thác nghêu lụa, sò lông cho tàu cá ngoài tỉnh / Đ.T.Chánh // nongnghiep.vn. -ngày 10/12/2020

Số lần đọc: 207
Tin liên quan