05.03.2014
Công tác xử lý kỹ thuật là toàn bộ công việc thuộc kỹ thuật nghiệp vụ trong thư viện gồm: - Biên soạn vốn tài liệu Thư viện - Phân loại ấn phẩm, dịch từ khóa, định chủ đề ấn phẩm. - Mô tả ấn phẩm. - Tổ chức hệ thống mục lục: gồm mục lục môn loại và mục lục chữ cái. - Sắp xếp kho tài liệu.

Công tác thông tin thư mục và tuyên truyền, giới thiệu sách:

- Biên soạn các bản Thư mục giới thiệu sách mới, thư mục địa chí, thư mục chuyên đề.,
- Trưng bày, triển lãm sách mới, sách theo chuyên đề các ngày lễ.
- Nói chuyện, tọa đàm, thảo luận.
- Tổ chức giới thiệu sách, thi kể chuyện sách...
- Tuyên truyền trực quang bằng panô, áp phích.

Công tác tuyên truyền
Thư viện tỉnh là trung tâm đầu não cả mạng lưới Thưviện từ tỉnh xuống cơ sở có nhiệm vụ giúp cơ sở về nghiệp vụ:
- Luân chuyển sách xuống cho cơ sở mượn
- Cấp sách chương trình mục tiêu của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch hàng năm.
- Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện huyện, thị xã, thành phố và cơ sở.

Công nghệ thông tin và ứng dụng vào công tác Thư viện
Hiện nay Thư viện đang sử dụng phần mềm Ilib 3.6 (phần mềm hệ quản trị Thư viện điện tử tích hợp ilib):
- Nhập cơ sở dữ liệu.
-Xử lý nghiệp vụ.
- Tra cứu, tìm tin trên máy tính thông qua tra cứu opac.
- Nối mạng: bạn đọc có thể tìm tài liệu, đọc tin, đăng ký mượn tài liệu thông qua mạng internet.

Công tác phục vụ bạn đọc:
- Phòng đọc: chỉ cho mượn, đọc tại chỗ.
- Phòng mượn: cho mượn sách về nhà theo những qui định của Thư viện.
- Ngoài ra Thư viện còn thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, hưởng thụ đọc của bạn đọc.
- Hướng dẫn, tư vấn cho bạn đọc tìm tin.

Bảo quản vốn tài liệu và kiểm kê tài liệu.
Là biện pháp toàn vẹn. Việc bảo quản tài liệu mang ý nghĩa bảo quản kho tàng văn hóa và tài sản quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng giá trị vốn tài liệu, tăng tuổi thọ của các tài liệu.

Công tác dịch vụ.
- Photocoppy
- Sao chụp tài liệu quí hiếm.

Chương trình phối hợp. - Thư viện tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã.
- Phối hợp với biên phòng cấp sách và xây dựng các tủ sách cho các đồn biên phòng.
- Cấp sách chương trình mục tiêu quốc gia cho các thư viện huyện, và các xã đặc biệt khó khăn.

Số lần đọc: 1522
Tin liên quan