05.03.2014
Quyết định số 508/QĐ-BVHTTDL ngày 31/01 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã giai đoạn 2013-2020.

alt

                           Đọc sách tại điểm Bưu điện-Văn hoá xã (Hình chỉ mang tính chất minh hoạ).

 

Căn cứ Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2010-2020; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hoá xã giai đoạn 2013-2020. Địa điểm tổ chức Lễ ký kết: tại Văn phòng Bộ VHTTDL.

Theo Quyết định, kinh phí tổ chức Lễ ký kết được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 do Văn phòng Bộ VHTTDL quản lý theo dự toán được phê duyệt.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Số lần đọc: 1503
Tin liên quan