14.03.2021

          Trung tướng Đặng Kinh (1922-2019) tên thật là Đặng Văn Rợp. Ông được Đảng và quân đội giáo dục, bồi dưỡng từ một người công nhân trở thành một Đảng viên cộng sản, từ một người du kích trở thành một Sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến năm 1982, ông được phong hàm Trung tướng và giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyển Hồi ký “Giọt nước của dòng sông”của ông ghi dấu lại những chiến sĩ anh hùng, đồng chí đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu trong suốt những năm dài kháng chiến giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của quân và dân ta.Qúy bạn đọc thân mến!“Giọt nước của dòng sông”muốn nói lên con đường trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta từ những trận đánh du kích với vũ khí thô sơ đến những trận đánh lớn với trang bị hiện đại mà ông đã từng tham gia chiến đấu và chỉ huy. Qua cuốn hồi ký “Giọt nước của dòng sông”sẽ giúp người đọc càng hiểu thêm lịch sử hào hùng của dân tộc.

          Sách dày 324trang, in trên khổ 21cm của tác giả Đặng Kinh, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, gồm 10 chương. Chương 1 Chú bé phu nhỏ; chương 2 Cao trào cách mạng và thử thách mới; chương 3 Bước vào cuộc kháng chiến chín năm; chương 4 Bám đất, bám dân mở khu du kích; chương 5 chỉ thị mới; chương 6 Từ chống trận càn Claude (Cờ lốt) tới chiến thắng Cát Bi; chương 7 Trị Thiên – Huế đứng lên; chương 8 Quân khu Tả Ngạn và chiến dịch phong tỏa cảng Hải Phòng; chương 9 12 ngày đêm chia lửa cùng Hà Nội; chương 10 Tất cả cho chiến thắng. Quyển Hồi ký kể lại những trận đánh du kích chống lại giặc ngoại xâm; kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, kêu gọi những người yêu nước gia nhập Mặt trận Việt Minh để đánh Pháp, đuổi Nhật, giải phóng dân tộc, dưới sự chỉ huy thống nhất của Đảng ta, đồng thời nói lên con đường trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta.

          Thân mời quý bạn đọc đến tìm đọc !

Mỹ Xuyên

 

Số lần đọc: 139
Tin liên quan