05.03.2014
Quyết định số 1261/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013.
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2012 (Hình chỉ mang tính chất minh hoạ).
 

Theo đó, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2013 của Vụ Thư viện đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Vụ Thư viện tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ đề “Âm vang Điện Biên” tại 06 khu vực: Khu vực thư viện Miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Đông và Cực Nam Trung Bộ.

Cũng theo Quyết định, kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Số lần đọc: 1907
Tin liên quan