05.03.2014
Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về công tác chuyên môn:

           Công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ từng bước được nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì tốt trang thông tin điện tử, lượt độc giả truy cập ngày càng tăng.

          - Số lượt độc giả đến Thư viện:       9.828 lượt/ 5.740 lượt sách

          - Lượt báo, tạp chí đưa ra phục vụ:  12.035 lượt

          - Số thẻ cấp mới : 35 thẻ

          - Lượt độc giả truy cập website: 76.617 lượt

          Công tác tuyên truyền giới thiệu sách phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế – xã hội nổi bật của đất nước và địa phương như: tổ chức trưng bày báo Xuân gồm 100 loại báo, tạp chí Trung ương và địa phương của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước, 100 tên sách về Đảng, Bác Hồ, sách địa chí kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, thu hút gần 200 lượt bạn đọc đến xem. Đặc biệt hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), kết hợp với các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và ngày sinh của Bác 19/5…, Thư viện tổ chức trưng bày sách mới, sách chuyên đề. Biên soạn và phát hành thông tin thư mục địa chí quí I, II và thư mục sách mới nhằm tuyên truyền giới thiệu đến bạn đọc các tên sách hiện có trong thư viện.

Chỉ đạo tốt việc hỗ trợ sách Chương trình mục tiêu Quốc gia cho cơ sở và phát triển phong trào đọc sách cơ sở. Tiếp tục duy trì và mở rộng thêm mô hình liên kết xây dựng tủ sách Đồn biên phòng, đơn vị bộ đội và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo phong trào đọc sách tại cơ sở, giúp cơ sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và thực hiện đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa lĩnh vực thư viện năm 2013. Hỗ trợ 124 cuốn sách cho thư viện ấp Kinh 5A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp.

          Về công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể: Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng được nghe chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tặng quà cho phụ nữ và các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6. Các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của thư viện đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thư viện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại về cơ sở vật chất như nhà làm việc chật hẹp, đang tiếp tục xuống cấp, trang thiết bị làm việc thiếu, cũ kỹ, đội ngũ cán bộ mỏng lại toàn là nữ nên công tác kiểm tra, chỉ đạo hoạt động thư viện cơ sở chưa được thường xuyên. Kinh phí dành cho hoạt động sự nghiệp không tăng, nên chưa phát huy hết được chức năng, nhiệm vụ  của công tác thư viện. Nguyên nhân của sự tồn tại là do vốn tài liệu trong thư viện chưa được phong phú, cơ sở vật chất còn thiếu, môi trường và khí hậu nóng bức, phòng đọc thiếu máy điều hoà nhiệt độ nên chưa thu hút được nhiều bạn đọc đến thư viện. Hiện nay do thông tin đại chúng mở rộng, đa số độc giả nghiên cứu, tìm kiếm thông tin qua mạng Internet nên số lượng đọc giả đến thư viện bị hạn chế. Do khó khăn về kinh phí nên công tác tuyên truyền, giới thiệu sách chưa được phong phú và hấp dẫn về hình thức.

Độc giả tại Thư viện tỉnh Kiên Giang

 6 tháng cuối năm 2013 thư viện sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng đề án thành lập các phòng chức năng, xin bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Tích cực tham mưu với lãnh đạo Sở đầu tư thêm về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phát triển sự nghiệp thư viện sao cho sớm hội nhập với thư viện trong nước và khu vực.

Về công tác chuyên môn: duy trì và phát huy có hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc và công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tin bài cho trang thông tin điện tử để phục vụ bạn đọc; thường xuyên tổ chức trưng bày giới thiệu sách mới, sách chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn như: ngày thương binh liệt sĩ; cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; tiếp tục biên soạn và phát hành thông tin thư mục sách mới và thư mục địa chí quí III, IV năm 2013; chỉ đạo tốt phong trào đọc sách ở cơ sở, hỗ trợ và luân chuyển sách cho cơ sở, tiếp tục thực hiện đề án Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện năm 2013.

 Mặc dù đang hoạt động trong điều kiện không ít khó khăn, nhưng với sự nhiệt tình, năng nổ, tập thể cán bộ, viên chức đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết cố gắng  nâng dần hiệu quả hoạt động với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2013.

 

                                                                                                                                            Mỹ Hương

Số lần đọc: 1619
Tin liên quan