21.04.2021
Mở đầu cho việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử, từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2021 Thư viện tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức cuộc trưng bày triển lãm, phục vụ lưu động tại huyện Tân Hiệp.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Để tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, Thư viện tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền gồm các nội dung như: Triển lãm tranh cổ động bầu cử và phát thanh văn nghệ cổ động, hỏi đáp bầu cử; Triển lãm hình ảnh Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ; Phục vụ xe lưu động giới thiệu sách chuyên đề nội dung về bầu cử, giới thiệu mô hình xếp sách nghệ thuật và các hoạt động tìm hiểu về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Toàn cảnh nơi trưng bày cổ động cho cuộc bầu cử.         

          Thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử giúp cho cán bộ, đảng viên, các tần lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này; đồng thời nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng tham gia vào các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          Để công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được sâu rộng, đạt kết quả cao, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, Thư viện tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử ở các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, TP. Phú Quốc và TP. Rạch Giá.

          Một số hình ảnh phối hợp trưng bày cổ động của 3 đơn vị Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh:

Mô hình xếp sách nghệ thuật phục vụ tuyên truyền bầu cử.

 

Thư viện tỉnh Kiên Giang trưng bày sách cổ động cho cuộc bầu cử.

 

Trung tâm Văn hóa tỉnh triển lãm tranh cổ động bầu cử.

 

Triển lãm hình ảnh Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang.

 

Các em học sinh đến tham quan triển lãm.

 

Thư viện tỉnh Kiên Giang phục vụ xe lưu động cho các em học sinh, cán bộ và nhân dân. 

Bài tin: Thu Trang - Ảnh: Mai Khanh

Số lần đọc: 213
Tin liên quan