05.03.2014
Ngày 10/9, tại Đà Nẵng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011 - 2013) với sự tham dự của đại biểu ngành thư viện trên khắp các địa phương trong cả nước. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự và chủ trì Hội nghị.
Hê thống Thư viện công cộng góp phần nâng cao văn hoá Đọc (hình chỉ mang tính chất minh hoạ).

Đánh giá tình hình hoạt động 3 năm qua cho thấy, hệ thống thư viện công cộng có bước phát triển về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt là cấp xã. Hiện cả nước có 63 thư viện cấp tỉnh, 649 thư viện cấp huyện, 2.300 thư viện cấp xã và gần 20.000 phòng đọc sách ở các xã, phường, thôn, bản, ấp… Bên cạnh đó, còn có khoảng 10.000 tủ sách pháp luật, hàng nghìn phòng đọc sách tại các điểm bưu điện văn hoá xã, phường, thị trấn… Đến nay, đã bổ sung mới trên 3,8 triệu bản sách, đưa tổng số sách trong hệ thống thư viện trên 20 triệu bản sách. Hoạt động thư viện bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành. Đặc biệt đã góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này còn thiếu. Nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong việc đầu tư hệ thống thư viện. Đến nay, vẫn còn 10 thư viện tỉnh chưa có trụ sở độc lập. Bạn đọc đến với thư viện chưa đều. Theo thống kê của Thư viện Quốc gia Việt Nam, bạn đọc của thư viện chỉ chiếm khoảng 8 đến 10% dân số, với khoảng 30.000 bạn đọc thường xuyên đến thư viện. Trong khi thư viện cấp tỉnh chỉ có khoảng 1.000 đến 2.000 bạn đọc thường xuyên, thành phố, cấp huyện từ 500 đến 600 bạn đọc, phòng đọc cấp xã chỉ có 100 đến 200 bạn đọc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận của một số tỉnh, thành nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò, tầm quan trọng cũng như những bất cập, tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống thư viện. Đa số các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, thư viện công cộng có vai trò không nhỏ trong việc cung cấp kiến thức, giáo dục cho trẻ em từ nhỏ. Tuy nhiên, hiện nay với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, đa số giới trẻ thờ ơ với tủ sách của thư viện mà tìm đến những loại sách, truyện có sẵn trên internet, đôi khi không mang tính giáo dục. Thực tế ở nhiều nơi, người dân quay lưng với thư viện để đến với những hình thức giải trí khác một phần cũng do thư viện chưa thay đổi cách thức hoạt động. Hoạt động hiện nay ở các thư viện chỉ dừng lại ở việc đọc sách, mượn sách mà chưa có những hoạt động kèm theo.

Được biết, giai đoạn 2014 - 2015, Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó gồm: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho thư viện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng; kết nối người sử dụng với các dịch vụ và sản phẩm của thư viện.

Sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng/theo Thiên Long//Trang tin điện tử Văn hóa, Thể thao & Du lịch.- ngày  10/9/2013.

Số lần đọc: 1573
Tin liên quan