05.03.2014
Sáng ngày 09.9 tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và lễ ký kết chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Thu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, đồng chí Võ Đồng Lập – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Huỳnh Ngọc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở TT&TT cùng các lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đến tham dự.
alt
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã triển khai các nội dung: Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hóa xã; Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất, tình hình hoạt động của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã (BĐVHX); Triển khai công văn số 496/BĐVN-DVBC ngày 11/3/2013 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Nội dung hướng dẫn của Bộ TT&TT thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông về xây dựng nông thôn mới; Nội dung chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT với Sở VH,TT&DL; Ký kết hợp tác toàn diện giữa Bưu điện tỉnh với Viễn thông Kiên Giang, ký kết hợp tác giữa Bưu điện tỉnh với Mobifone Kiên Giang về cung cấp dịch vụ  viễn thông và Thư viện tỉnh trao sách tượng trưng cho các Bưu điện huyện.

 Trong thời gian qua, ngoài các dịch vụ bưu chính, viễn thông đã triển khai tại điểm BĐVHX như dịch vụ bưu chính công ích, kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, tổ chức hoạt động đọc sách, báo phục vụ cộng đồng thì tại Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT quy định thêm các điểm BĐVHX là điểm tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển thông tin và truyền thông tại khu vực nông thôn, các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn, đồng thời là điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích và trong định hướng tới tại các điểm BĐVHX thực hiện việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng.

alt

Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Bưu chính trình bày nội dung thông tư 17/2013/TT-BTTTT

Tại Hội nghị, diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở TT&TT với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách, báo thu hút người dân đến các điểm BĐVHX thông qua việc cải thiện, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện luân chuyển sách, báo giữa Thư viện tỉnh, huyện với điểm BĐVHX.

alt

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Sở TT&TT và Sở VH,TT&DL

Ngoài ra, tại Hội nghị còn thực hiện ký kết hợp tác toàn diện giữa Bưu điện tỉnh với Viễn thông Kiên Giang và ký kết giữa hợp tác của Bưu điện tỉnh với Mobifone Kiên Giang về cung cấp dịch vụ viễn thông.

alt

Lễ ký kết giữa Bưu điện tỉnh với Viễn thông Kiên Giang

 

alt

Lễ ký kết giữa Bưu điện tỉnh với Mobifone Kiên Giang

 

alt

Thư viện tỉnh trao tặng sách tượng trưng cho các Bưu điện huyện

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Chuyển – Phó Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh: “ Sau 15 năm đưa vào hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã thì đây là chủ trương đúng phù hợp với tình hình xây dựng nông thôn mới trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ CNH, HĐH của nước ta hiện nay. Hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã có nhiều hình thức phục vụ, trong đó dịch vụ bưu chính công cộng và bưu chính công ích là nhiệm vụ chủ yếu. Đồng thời trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, từng bước đầu tư phát triển điểm Bưu điện - Văn hóa xã để tăng cường nội dung thông tin và truyền thông tạo nhu cầu văn hóa đọc đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa”.

alt

Đ/c Lê Văn Chuyển – PGĐ Sở TT&TT nêu kết luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Chuyển – Phó Giám đốc Sở TT&TT chỉ đạo: Các đơn vị tham gia ký kết hợp tác phải triển khai thực hiện tốt những nội dung đã thống nhất. Đối với ngành Bưu điện tỉnh chuẩn bị xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Sở TT&TT trình UBND tỉnh ký duyệt ban hành trong tháng 10 năm 2013, đồng thời khẩn trương rà soát lại đội ngũ cán bộ, có đánh giá chính xác mức độ hoạt động của từng điểm BĐVHX trên địa bàn tỉnh; từ đó, khắc phục ngay tình trạng đóng cửa, những nơi hoạt động cầm chừng, chỉ đạo sâu sát tạo sự chuyển biến toàn diện về nội dung về hình thức. Sớm tổ chức lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng giao dịch, thái độ phục vụ khách hàng, nhạy bén trong việc tiếp thị sản phẩm dịch vụ, lồng ghép nội dung với tập huấn quản lý sử dụng sách được Sở VH,TT&DL và Thư viện tỉnh hỗ trợ, thời gian thực hiện tập huấn trong tháng 9, chậm nhất là không quá nửa đầu tháng 10/2013. Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thư viện tỉnh sớm triển khai sách đến 15 điểm BĐVHX đã xác định. Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố sau Hội nghị này về chủ trì với Bưu điện, các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện rà soát đánh giá lại việc thực hiện ở các xã được huyện chọn xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình báo cáo về Sở TT&TT trong tháng 10/2013. Riêng huyện Tân Hiệp phải kiểm tra tất cả các xã trong toàn huyện. Trong đó, xã Tân Hiệp A phải thẩm định trước và báo cáo trước ngày 20/9 để Sở TT&TT báo cáo với Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.

 

Hội nghị triển khai Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông /theo Đông Quang//Trang thông tin điện tử Sở thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang.- ngày 16/9/2013

Số lần đọc: 2101
Tin liên quan