05.03.2014
(ĐCSVN) - Ngày 22/7, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc. (2006 – 2010). Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Vụ Thư viện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Thư viện cho biết, 5 năm qua, hệ thống thư viện công cộng toàn quốc đã đạt được 8 thành tựu hết sức cơ bản. Đó là:

  • Chú trọng công tác giữ gìn di sản văn hóa thành văn của dân tộc;
  • Nâng cao chất lượng phục vụ tại chỗ và tăng cường phục vụ ngoài thư viện; Hoạt động thư viện ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát, phục vụ đắc lực, thiết thực, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
  • Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tích cực áp dụng các chuẩn nghiệp vụ mới, tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về thư viện ở mọi mặt;
  • Tổ chức bộ máy của thư viện ngày càng được củng cố và hoàn thiện;
  • Đội ngũ cán bộ thư viện đã có sự chuyển giao thế hệ và ngày càng lớn mạnh, trưởng thành;
  • Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thư viện ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, mạng lưới thư viện cấp tỉnh vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động; mạng lưới thư viện cấp xã và cơ sở tuy phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ thư viện với sự thay đổi còn hạn chế...

Trong 5 năm tới, hệ thống thư viện công cộng toàn quốc phấn đấu trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục hữu ích cho việc học tập liên tục của mọi tầng lớp nhân dân với nguồn lực thông tin phong phú, công nghệ hiện đại, các dịch vụ đa dạng và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của cộng đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm của thư viện công cộng Việt Nam là giữ gìn và truyền bá tri thức, lịch sử, văn hóa của địa phương và dân tộc, cung cấp các dịch vụ thư viện – thông tin đa dạng và việc tiếp cận các nguồn lực thông tin trong và ngoài thư viện giúp cho việc học tập, giải trí và phát triển của mọi người dân.

Các lĩnh vực được tập trung ưu tiên là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp và các hoạt động của thư viện; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thư viện có đủ khả năng quản lý và hoạt động trong các thư viện hiện đại; tiếp tục xây dựng và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng.

Số lần đọc: 1677
Tin liên quan