05.03.2014
Đã từ lâu Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới sự phát triển sự nghiệp Thư viện. Kiên Giang đã có mạng lưới thư viện từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và một số cơ sở tương đối sớm từ năm 1978, đến thời kỳ xóa bao cấp hệ thống thư viện huyện vẫn được giữ vững, nhưng do thiếu kinh phí đầu tư nên hệ thống thư viện huyện chưa phát triển mạnh.

I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ:

    Với vai trò chỉ đạo tổ chức xây dựng mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh, Thư viện tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thư viện, quản lý kho sách, tủ sách cho cán bộ thư viện huyện và cơ sở; thường xuyên kiểm tra nắm tình hình hoạt động cụ thể của từng thư viện để có hướng chỉ đạo và tiếp tục đầu tư, hỗ trợ sách. Hàng năm Thư viện tỉnh có nguồn sách từ chương trình mục tiêu Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện cấp và Thư viện tỉnh có nhiệm vụ nhận sách để phân bổ cho các Thư viện huyện, thị, thành phố và cơ sở.

 

Trong những năm qua, với chức năng và vai trò là trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo và điều phối các hoạt động thư viện thuộc hệ thống công cộng trên địa bàn tỉnh, Thư viện tỉnh Kiên Giang đã góp phần tích cực vào việc phát triển sự nghiệp thư viện và phong trào đọc sách của địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác thư viện, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Kiên Giang đã có nhiều bước phát triển hòa vào thành tích chung trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

 Hiện nay hệ thống thư viện công cộng tỉnh Kiên Giang được xây dựng và phát triển ổn định, hình thành một mạng lưới thư viện rộng khắp từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và cơ sở gồm 01 Thư viện tỉnh và 13/15 Thư viện huyện, thị, thành phố, 155 phòng đọc sách, tủ sách xã, phường, ấp...

 

1. Thư viện tỉnh:

- Về trụ sở: Thư viện tỉnh tọa lạc tại số 15 đường Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thư viện trước đây là nhà của tư nhân, được Nhà nước giao cho sử dụng từ năm 1990. Đây là ngôi nhà cổ, một trệt, một lầu, có diện tích 3.000m2  thuộc nhà cấp 4, có thời hạn sử dụng trên, dưới 100 năm, đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.

 

 - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

 Trang thiết bị hiện có 9 máy vi tính và 1 máy photocopy; đã triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 2007, hồi cố toàn bộ kho sách, thực hiện chuẩn nghiệp vụ mới trong công tác thư viện.

 

- Về kinh phí, vốn tài liệu và hoạt động:

+ Kinh phí hoạt động của từng năm chênh lệch không đáng kể, mức cấp chi hành chánh được tính 48 triệu đồng/1 đầu người/1 năm, kinh phí sự nghiệp gần 300 triệu đồng/ 1 năm

+ Vốn tài liệu: Tính đến tháng 8 năm 2012 tổng số sách hiện có trong Thư viện gần 81.000 bản sách, 50 tên báo, tạp chí gồm các kho sách phòng mượn, phòng đọc, phòng địa chí và kho sách luân chuyển.

 

- Về con người: Chỉ tiêu biên chế được duyệt là 10 biên chế, hiện có 9 nhân sự. Trong đó 01 Giám đốc, 01 P. Giám đốc và 06 viên chức, 01 hợp đồng tạp vụ.

 

- Về trình độ chuyên môn: 2 cử nhân Thư viện, 3 cử nhân ngành khác và 3 Trung cấp Thư viện.

 

- Về cơ cấu tổ chức phòng: tạm thời chia làm 02 phòng: Phòng hành chánh và Phòng Nghiệp vụ.

 

2. Thư viện huyện, thị, thành phố:

Kiên Giang có 13/15 thư viện huyện, thị, thành phố đang hoạt động gồm: 01 thư viện thành phố Rạch Giá, 01 Thư viện thị xã Hà Tiên, 11 Thư viện huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Hải và Phú Quốc. Hai huyện còn lại là: Thư viện huyện Kiên Lương đang tạm ngưng hoạt động, huyện Giang Thành chưa thành lập được thư viện. Có 4/13 Thư viện huyện, thị, thành phố được đầu tư xây dựng mới trụ sở gồm: Thị xã Hà Tiên, huyện Tân Hiệp, huyện Phú Quốc, huyện Gò Quao; các thư viện huyện còn lại chưa có trụ sở riêng.

 

 - Về cơ sở vật chất: 

Trang thiết bị hầu hết rất cũ kỹ, thiếu thốn, chưa có máy vi tính.

 

- Kinh phí: Hàng năm Thư viện huyện, thị, thành phố gần như không có kinh phí bổ sung sách, mà chỉ có kinh phí bổ sung báo, tạp chí; trung bình mỗi huyện được cấp từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Riêng huyện Châu Thành được cấp kinh phí 20 triệu đồng/năm.

 

- Vốn tài liệu: Vốn tài liệu là một trong những bộ phận quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của thư viện. Các Thư viện huyện, thị, thành phố và cơ sở của tỉnh Kiên Giang từ khi hình thành hầu hết vốn tài liệu đều do Thư viện tỉnh hỗ trợ, về sau chủ yếu do nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia cấp hàng năm. Hiện nay bình quân mỗi huyện có từ 3.000 đến 6.000 bản sách; 5 đến 20 tên báo, tạp chí

 

- Về con người: Tổng số 18 người, mỗi thư viện có từ 1-2 người. Trong đó có 03 đại học, 01 Cao đẳng, 05 trung cấp thông tin thư viện; 09 đã qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện.

 

- Về hoạt động: Các thư viện đã tổ chức tốt hoạt động phục vụ tại chỗ và cho mượn về nhà. Một số nơi duy trì tổ chức được hình thức tuyên truyền giới thiệu sách như: trưng bày giới thiệu sách mới, sách chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; chuyên mục thư viện truyền thanh.

 

3. Thuận lợi, khó khăn:

3.1. Thuận lợi:

- Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, nghị quyết kịp thời về việc đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thư viện. Các cấp lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang luôn quan tâm tới việc phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nhà nói chung, sự nghiệp thư viện nói riêng.

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Vụ Thư viện kịp thời đưa ra các chủ trương, nghị quyết về việc chỉ đạo hoạt động thư viện. Thư viện Quốc gia thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện, chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

- Công tác kiểm tra, chỉ đạo và xây dựng phong trào đọc sách cơ sở ngày càng được quan tâm hơn.

 

- Đội ngũ cán bộ chuyên môn nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm, yêu ngành nghề, gắn bó với nghề nghiệp.

 

3.2. Khó khăn:

- Có nơi, có lúc các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đối với công tác phát triển thư viện, phòng đọc sách, tủ sách tại cơ sở, cũng như văn hóa đọc tại địa phương.

 

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và nguồn nhân lực của hệ thống thư viện tỉnh Kiên Giang còn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt là tại Thư viện tỉnh, trụ sở nguyên là nhà ở, các kho sách đều chật hẹp và đang xuống cấp nghiêm trọng; trang thiết bị như máy vi tính vừa ít vừa cũ nên ứng dụng công nghệ thông tin còn khiêm tốn; chưa có phương tiện luân chuyển sách xuống cơ sở. Tại các huyện, thị điều kiện giao thông đa số là rất khó khăn; nhiều nơi thư viện chưa có trụ sở riêng, phần lớn là chung trụ sở với Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin; thư viện chỉ có từ 01 - 02 cán bộ vừa làm công tác thư viện vừa kiêm nhiệm các công tác khác, có nơi cán bộ thư viện bị thay đổi liên tục ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng phong trào đọc tại cơ sở.

 

4. Một số giải pháp và định hướng:

- Cần được sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất và con người của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố cho hệ thống thư viện công cộng tỉnh Kiên Giang.

 

Tiếp tục tổ chức, củng cố hoạt động của mạng lưới thư viện, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở theo phương thức truyền thống nhằm phục vụ đại đa số người sử dụng thư viện.

 

- Nâng cao hiệu quả vốn tài liệu để đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân.

 

- Liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội... để xây dựng các mô hình đọc sách, báo ở cơ sở như (Thư viện, tủ sách, phòng đọc sách xã, điểm Bưu điện văn hóa, tủ sách pháp luật xã, tủ sách bộ đội biên phòng...) trong việc phát triển văn hóa đọc cho nhân dân.

 

- Từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt động thư viện, vận động, khuyến khích thành lập mô hình tủ sách gia đình, tủ sách tư nhân.

 

- Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thư viện huyện, thị, thành phố./.

 

 

                                                                                                                                                                       Mỹ Hương

Số lần đọc: 1952
Tin liên quan