21.04.2014

Để “Ngày Sách Việt Nam” trở thành ngày hội và sách có sức lan tỏa, đông đảo người dân được tiếp cận với sách, cần có:

- Hàng năm các cấp lãnh đạo địa phương phải có Chủ trương chung, quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đến sách, báo, tri thức tổ chức tập trung Ngày Sách Việt Nam 21/4,

- Có sự phối hợp với các ngành có liên quan đến sách, báo và tri thức như: Thư viện, các nhà xuất bản, cơ quan Phát hành, cơ quan giáo dục, Đài Phát thanh Truyền hình để tập trung tổ chức tại 1 địa điểm thích hợp, đông dân, như vậy hoạt động  phong phú hơn.

Đồng thời để sách có sức lan tỏa, đông đảo người dân được tiếp cần thì các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến sách, báo và tri thức nên có nội dung hoạt động thiết thực nhất để tổ chức, cụ thể như:

- Thư viện tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo

- Nếu có điều kiện có thể tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu sách , thi tìm hiểu kiến thức qua sách, báo;

- Tổ chức quyên góp sách tặng cho các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số, các điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện xã nông thôn mới.

- Các cơ quan phát hành, các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách, bán sách với giá ưu đãi

- Đài phát thanh truyền hình có thể xây dựng chương trình giao lưu với nhà văn, nhà thơ, thầy, cô giáo...; xây dựng các kịch bản về Ngày sách Việt Nam,

- Các trường đóng có thể tổ chức cho các em học sinh thi kể chuyện sách, vẽ tranh theo sách, thi xếp sách nghệ thuật v.v...

Bên cạnh đó cũng cần có một số hoạt động bổ trợ khác như: truyền thông quảng bá cho ngày Hội đọc sách, băng ron, khẩu hiệu, panô...các cơ sở giáo dục có thể cho các em học sinh, sinh viên diễu hành phát động phong trào đọc sách sôi nổi lên, rầm rộ lên. Như vậy mới trở thành ngày hội, dễ thu hút người dân và người dân cũng được tiếp cận với sách.

Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục người dân có nhận thức về việc đọc sách, biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách. 

Một số hình ảnh hoạt động ngày Sách Việt Nam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Hương

Số lần đọc: 1986
Tin liên quan