28.04.2014
Ngày 16/4/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 1407/VP-VHXH thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Kiên Giang.
Theo đó dự án đầu tư xây dựng công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Kiên Giang có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh khoảng 45 tỉ đồng, trong đó: vốn bán đấu giá trụ sở cũ khoảng 10 tỉ đồng, còn lại 35 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan điều chỉnh dự án và kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 đến năm 2017./.
 
 Thanh Thủy
Số lần đọc: 2008
Tin liên quan