07.07.2014
Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa .- H. : Chính trị quốc gia, 2013 .- 55tr.

Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo ven bờ và hai quần đảo ngoài khơi là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình với hai quần đảo trong hàng trăm năm nay. Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các bằng chứng pháp lý và lịch sử. Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ quyền của hai quần đảo này. Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát hành cuốn sách “ Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Về chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày xưa, nhận thức của các nhà hàng hải về Hoàng Sa và Trường Sa lúc đầu còn khá mơ hồ họ chỉ biết có một khu vực rộng lớn và rất nguy hiểm cho tàu thuyền vì có những bãi đá ngầm. Người Việt Nam thường gọi là Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa như các sách và bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ.

Về sau, với những tiến bộ khoa học và hàng hải, người ta đã phân biệt có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình với hai quần đảo đó một cách thật sự liên tục và hòa bình.

Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa ) cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) từ lâu đã là lãnh thổ của Việt Nam. Như “Toản Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Thư”, tập bản đồ của Việt Nam do Đỗ Bá soạn vẽ vào thế kỷ XVII. “ Giáp Ngọ Bình Nam Đồ”, bản đồ xứ Đàng Trong do Đoán quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1974, Bãi Cát Vàng cũng được vẽ là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. “Phủ Biên Tạp Lục”, cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1976, viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời Chúa Nguyễn (1558-1775), chép rõ đảo Đại Trường Sa  (tức Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi…

 Với tư cách là người làm chủ, trong nhiều thế kỷ, nhà nước phong kiến Việt Nam đã nhiều lần tiến hành điều tra khảo sát địa hình và tài nguyên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các sách địa lý, lịch sử  của Việt Nam từ thế kỷ XVII đã ghi lại kết quả các cuộc khảo sát đó. Ngoài ra còn có các hiệp định, nghi định, sắc lệnh đã ký: bia chủ quyền của Việt Nam dựng trên các quần đảo, cũng như những tuyên bố tại các hội nghị quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo.

Từ những tư liệu lịch sử rõ ràng và căn cứ vào những nguyên tắc của luật pháp và tập quán quốc tế. Chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của Việt Nam.

 

                                                                             Lê Thị Hoa

Số lần đọc: 1605
Tin liên quan