07.07.2014
Các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện ở Việt Nam.- H.: Bộ văn hóa thể thao và du lịch Vụ Thư viện, 2012.- 295tr.; 21cm

Thư viện là một cơ quan văn hóa, khoa học ở nước ta thư viện được tổ chức thành một mạng lưới thống nhất. Ngày nay sự nghiệp thư viện đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống thư viện công cộng và các hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành trong cản nước đã từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đã, đang hoạt động với nhiều khởi sắc, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những thông tin về các thư viện và trung tâm thông tin – thư viện trong sách được thu thập trong năm 2012 đây là số liệu mới nhất về tổ chức bộ máy, nhân sự cùng một số những thông tin cần thiết khác.

Bố cục cuốn sách được chia thành ba phần chính:

PhầnI.Hệ thống thư viện công cộng

Phần II. Các Thư viện và trung tâm thông tin – thư viện các trường đại học.

Phần III. Các Thư viện Bộ, ngành Trung ương.

Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước, nên sách giới thiệu cụ thể các phòng chức năng: Phòng Lưu chiểu; Phòng Bổ sung – Trao đổi Quốc tế; Phòng Phân loại – Biên mục; Phòng Đọc sách; Phòng Báo – Tạp chí; Phòng Thông tin – Tư liệu; Phòng Bảo quản;Phòng Tin học; Phòng Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ; Phòng quan hệ quốc tế; Phòng Tạp chí thư viện Việt Nam; Phòng Hành chính – Tổ chức; Phòng Bảo vệ.

Thông qua sách bạn đọc sẽ nắm được địa chỉ trụ sở của mỗi một thư viện cũng như số điện thoại, Webstie, Emai, Giám đốc, Phó Giám đốc… phục vụ cho công việc tra cứu, nghiên cứu về các thư viện từ Trung ương đến địa phương, không chỉ trong hệ thống thư viện công cộng gồm có: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 63 thư viện tỉnh, thành phố và trên 600 thư viện cấp huyện, mà còn có các hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành bao gồm  hệ thống thư viện các trường đại học; thư viện và trung tâm thông tin – thư viện của các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương.

Bạn đọc muốn có thông tin về một Thư nào cũng có thể tra tìm trong sách một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Thu Phụng

Số lần đọc: 1481
Tin liên quan