15.09.2014
Để thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2015, Bộ VHTTDL đã có đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu bằng nhiều hình thức khác nhau.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015); 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2015); 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015). Chính vì vậy, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực thư viện là phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, các chương trình công tác của Chính phủ, của ngành, trong đó tập trung vào các chương trình: Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; Chương trình phối hợp công tác số 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện – văn hóa xã; Triển khai đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; đặc biệt tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để các thư viện thực hiện tốt các hoạt động sau đây:

- Tổ chức tại địa phương Ngày hội sách và Văn hóa đọc – nhân ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4). Thời gian tổ chức: từ tháng 3/2015 đến hết 30/4/2015.

- Tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, biển đảo quê hương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ở 2 cấp độ:

Vòng Sơ khảo: tổ chức tại 06 khu vực, thời gian: Quý II năm 2015

Vòng Chung kết toàn quốc: thời gian dự kiến Quý III năm 2015; địa điểm: thành phố Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Ngãi, hoặc tỉnh Khánh Hòa.

Thư viện công cộng là một trong những kênh thông tin quan trọng và thuận lợi giúp cho các tầng lớp nhân dân trong nước tiếp cận đến những nguồn thông tin phù hợp nhất với nhu cầu của họ, qua đó góp phần tích cực vào phát triển sản xuất, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của mỗi người dân. Vì vậy, việc xác định nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hành động cho hệ thống thư viện đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm khẳng định vị trí thư viện là những trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục quan trọng tại các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của ngành thư viện trong công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt theo định hướng chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên lĩnh vực thư viện.

Triển khai nhiệm vụ năm 2015 trong lĩnh vực thư viện/ nguồn Trang thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

 
Số lần đọc: 2596
Tin liên quan