03.10.2014
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi.

Học tập suốt đời - một nhu cầu của cá nhân và xã hội /Nguyễn Hữu Giới//trang tin điện tử Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.- ngày 29/9/2014.

Kim Chi sưu tầm.

 

Số lần đọc: 2827
Tin liên quan