15.04.2015
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới, Ban biên tập Tỉnh Ủy Kiên Giang, Trần Quốc Huy chủ biên, do Nxb Tổng hợp TP.HCM xuất bản năm 2005 .- dày 297tr. ; khổ sách 21cm

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), quyển sách Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Kiên Giang trong giai đoạn mới ra đời đến với bạn đọc cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, nhằm giới thiệu một phần khiêm tốn những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

 Sách gồm 30 bài viết, điểm qua một số điển hình về những cơ sở Đảng, đoàn thể, nhân dân và chính quyền, những năm qua,

Đó là Đảng ủy phường Rạch Sỏi ra nghị quyết về phát triển kinh tế trên cơ sở xác định đúng thế mạnh là Thương mại dịch vụ, hải sản và nông nghiệp. Từ đó chỉ đạo xây dựng hình thành các tổ thương mại, hải sản, nông nghiệp để hướng dẫn phát triển kinh tế; nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất và chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; trong từng khu phố.

 Đảng ủy thị trấn Kiên Lương, trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, Quan tâm công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” nhằm phục vụ tốt quyền lợi của nhân dân.

 Riêng đối với doanh nghiệp, có thể ghi nhận ở công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang một sự thành công khá lớn và toàn diện trong việc xây dựng Đảng bộ và xây dựng sản nghiệp của mình. Đó là nhờ vào mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của doanh nghiệp năng động, phát triển phù hợp với cơ chế thị trường.

 Vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Hàng năm, tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, qua ngày hội, nhận thức về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nâng lên,

 Riêng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tạo được bước chuyển biến mới, các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, y tế, văn hóa, giáo dục…được tổ chức triển khai khá tốt. Đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện, số hộ khá giả, đủ ăn ngày càng tăng, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm.

 Hệ thống chính trị nói chung, ở vùng có đồng bào dân tộc, vùng biên giới nói riêng được tăng cường và củng cố. Công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc, số lượng và chất lượng ngày càng tăng.

 

Cuốn sách đã tổng kết một quá trình trưởng thành và phấn đấu quyết tâm sáng tạo cách làm, tạo được những kết quả đáng chú ý trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở đảng và phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, xây dựng lực lượng đoàn thể và lãnh đạo quần chúng ở địa bàn dân cư, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Những bài viết trong cuốn sách như những lời nhiệt huyết sục sôi mang hơi thở khát khao nóng bỏng mở ra một cuộc sống tươi đẹp đang đổi thay từng ngày trên quê hương Kiên Giang. Đó là hành động thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị vào thực tế cuộc sống.

Cuốn sách có thể coi là cẩm nang quý dành cho các cấp ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân của Kiên Giang và cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cấp ủy cơ sở  của các tỉnh, thành bạn trong cả nước.

Thu Phụng 

Số lần đọc: 1686
Tin liên quan