09.06.2015
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUS ngày 09/3/2015 của Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Chi bộ Bảo tàng – Di tích – Thư viện thực hiện báo cáo chuyên đề theo kế hoạch của chi bộ đề ra, mỗi quý một lần trong đợt sinh hoạt lệ của chi bộ.

Trong kỳ họp lệ chi bộ tháng 6, chi bộ thực hiện báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đó là câu chuyện “ Sự phân công”.

Câu chuyện này được trích trong “Tài liệu sinh hoạt “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Câu chuyện được kể như sau:

Trong một lớp học, Bác có hỏi:

Các cô, các chú nhiều người có đồng hồ ở đây chứ? - Thưa Bác, có ạ! - Các cô, các chú có thấy trên mặt đồng hồ kim giây chạy nhúc nhích suốt ngày đêm, kim phút di chuyển hơi chậm, kim giờ thì rề rề chuyển chỗ, chữ số nằm yên, cái máy nằm trong vỏ đồng hồ, có đúng thế không? - Dạ, đúng ạ! Đó là sự phân công của bộ máy cái đồng hồ. Nếu giả sử các bộ phận ấy xin thay đổi, cái kim giây nói: "Tôi chạy thế này thì mệt quá, cho tôi chạy chậm lại hoặc nghỉ ít lâu". Mặt số kêu lên: "Đứng mãi một chỗ chán quá, cho tôi chạy như kim giây". Bộ máy lại nói: "Tôi làm nhiều việc mà chả ai biết đến, cho tôi làm mặt số". Các cô, các chú thử nghĩ xem, nếu ta để các bộ phận đồng hồ làm theo ý muốn riêng của mình thì sẽ thế nào? Cả lớp vang lên tiếng cười. Có đồng chí nói: - Thưa Bác, như vậy không còn là đồng hồ nữa ạ !

 Trong công tác cách mạng cũng như vậy, tuỳ theo trình độ và yêu cầu mà Đảng và nhân dân giao nhiệm vụ. Ví dụ: Bác được Đảng và nhân dân giao nhiệm vụ làm Chủ tịch nước, đồng chí cảnh vệ lo công tác bảo vệ, đồng chí cấp dưỡng lo nấu ăn, đồng chí văn thư lo việc giấy tờ, mỗi người một việc, như vậy hợp lại mới thành công việc chung. Đó là sự phân công của tổ chức.

Câu chuyện nghe qua rất đơn giản, nhưng mang tính giáo dục, nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và sâu sắc. Bác muốn nhắc khéo đến tính trung thực rồi trách nhiệm, và sự đoàn kết để xây dựng thành công nhiệm vụ của một tổ chức, và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vì như chúng ta đã biết hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất, đặt lợi ích cá nhân trên trên lợi ích chung, còn chọn lựa trong công việc được phân công, hoặc khi tổ chức phân công đi học, tập huấn thì còn lựa chọn thích học lớp này, không thích học lớp kia, trong công việc làm hay kể lể, hoặc là bằng mặt không bằng lòng v.v… Vì vậy tôi muốn qua câu chuyện kể này nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói chung và bản thân tôi nói riêng, về trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công trong từng lĩnh vực, đồng thời tạo ra những chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, trốn tránh trách nhiệm, so đo, lựa chọn trong công việc; Bên cạnh đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 

Nội dung của câu chuyện hết sức là chân thật và thực sự bổ ích giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, liên hệ đến bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, mỗi người sẽ soi rọi lại bản thân còn khiếm khuyết điểm nào, sẽ có hướng khắc phục rèn luyện, sửa đổi để được hoàn thiện hơn và luôn hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ.

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2015 một cách hiệu quả và thiết thực, bản thân tôi cần phải nâng cao nhận thức về tính trung thực, tính trách nhiệm, sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với những việc làm trên được thể hiện bằng hành động như sau:

Thứ nhất: thường xuyên học tập và nghiên cứu đọc những bài nói, bài viết của Bác, về cuộc đời sâu sắc của Bác. Phải thấy được Bác đã thực hành điều này như thế nào trong suốt cuộc đời, học như thế để nâng cao nhận thức.

Thứ hai: phải xây dựng chương trình hành động của từng cán bộ, đảng viên cho tới công chức, viên chức, người lao động và bản thân. Phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, cụ thể, xuất phát từ những công việc được giao, từ những chuyên môn của mình, từ cương vị của mình để thực hiện một cách tốt nhất theo phương châm “nói ít, làm nhiều”, chủ yếu là hành động; luôn luôn không quên lời Bác dặn là nêu gương.

Thứ ba: Phải là người công dân gương mẫu. Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong trong việc xây dựng khối đoàn kết gắn bó với Đảng, với dân.

Tóm lại: Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” là kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng. Đó cũng là cách thiết thực nhất để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

                                                                                             Phương Mỹ Hương

Số lần đọc: 9920
Tin liên quan