30.06.2015
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 15-9-2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chỉ đạo đại hội cơ sở đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 27-6-2015, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

BCH Đảng bộ Sở VHTTDL Ki­­­­ên Giang khóa II ra mắt và hứa hẹn 

Dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận trên tinh thần dân chủ, xây dựng và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đối với các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm công tác của BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2010-2015), các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các nhiệm vụ chuyên môn được BCH Đảng bộ Sở VHTTDL chú trọng thực hiện đồng bộ, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, tổ chức phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh đạt hiệu quả, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; quy mô và chất lượng được nâng lên. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh; toàn tỉnh hiện có 51 di tích được xếp hạng (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích cấp quốc gia và 29 di tích cấp tỉnh), so với đầu nhiệm kỳ (2010) tăng lên 35 di tích. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh diễn ra sôi nổi. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được đẩy mạnh, nâng dần chất lượng; toàn tỉnh hiện có 88% gia đình, 83% ấp, khu phố, 91% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 28 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Công tác gia đình có nhiều chuyển biến, tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng giảm. Hoạt động TDTT quần chúng phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng; số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 24,5% so với tổng dân số, tăng 4,5% so với đầu nhiệm kỳ. Thể thao thành tích cao được giữ vững và đạt nhiều thành tích trên đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế; đạt 622 huy chương các loại, tăng 222 huy chương các loại so với Nghị quyết đề ra. Công tác quản lý du lịch được tăng cường; chương trình kích cầu du lịch và quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng và đạt nhiều kết quả; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Đến nay, lượng khách du lịch đạt hơn 4,2 triệu lượt người, tổng doanh thu trên 1.900 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân hàng năm là 7,3%/năm, doanh thu bình quân tăng 27,1%/năm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của đảng viên và quần chúng tiếp tục được nâng lên, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI).

Qua thảo luận, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có từ 85% gia đình, 72% ấp, khu phố, 35% xã, phường, thị trấn và 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trở lên. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện thiết chế văn hóa ở cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành những công trình văn hóa lớn của tỉnh như: Trung tâm Văn hóa-biểu diễn nghệ thuật-triển lãm tỉnh; Bảo tàng tỉnh; thư viện tỉnh; từ 90-100% huyện, thị, thành phố có trung tâm văn hóa-thể thao và thư viện; 100% xã, thị trấn có quỹ đất và 70% có trung tâm văn hóa-thể thao gắn với trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tập trung đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng; phấn đấu đến năm 2020, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên là 27% trên tổng số dân. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo tài năng thể thao, nâng cao thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao; phấn đấu hàng năm đạt từ 60-70 huy chương các loại. Chỉ đạo, tiếp tục duy trì các biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch gắn với tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; phấn đấu đến năm 2020 đón 6,88 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế 450 ngàn lượt, tăng trưởng bình quân là 10,2% lượt khách/năm, doanh thu hàng năm tăng 22%/năm. Phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; có từ 98% đảng viên trở lên được tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 đảng viên mới trở lên...

Qua 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ sở VHTTDL lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do BCH Đảng bộ khóa I trình Đại hội và đóng góp nhiều ý kiến, tham luận vào các dự thảo văn kiện tại Đại hội. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Sở khóa II gồm có 15 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho 141 đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu 08 đồng chí đại biểu chính thức; 02 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Sở khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Trần Chí Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đắc cử chức Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở và Lê Minh Kiệt, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020/Thanh Bình//Sở VHTT&DL Kiên Giang.- ngày 29/6/2015.

Thanh Thủy sưu tầm 

 

Số lần đọc: 3087
Tin liên quan