27.10.2015
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thư viện tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm tác phẩm: “Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ”; “Người nữ tướng đi vào huyền thoại”; “Nỗi đau lặng thầm”

 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác Phụ nữ.- H.: Phụ nữ, 2012.- 319tr;19cm

Cuốn sách Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ  giới thiệu những quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới dạng toàn văn hoặc trích dẫn.

Sách gồm ba phần:

Phần I: Quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ

Phần II: Một số chính sách của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ

Phần III: Một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, phụ nữ và công tác phụ nữ

Phần I:  Quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ cụ thể là một số nội dung  trích từ Hiến pháp và các văn kiện của Đảng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 “điều 63: Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”. Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương […] Tánh chất và nhiệm vụ cách mạng Đông Dương đã xác định Nam nữ bình quyền. Đánh giá cao vai trò của phụ nữ, ngay từ năm 1930, Đảng ta đã chỉ rõ: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một cái lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu thì cách mạng không thắng lợi được”

 Ngày nay vị thế của phụ nữ càng được nâng cao, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nêu […] Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ”

Ngoài ra còn có Một số văn bản và nghị quyết của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ như: “Thông tri của Ban Thường vụ Trung ương về việc hợp nhất Đoàn Phụ nữ C.Q vào Hội Liên hiệp phụ nữ V.N ngày 3-7-1950”; Chỉ thị của Ban Bí thư số 43-CT/TW, ngày 25 tháng 4 năm 1962 về công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em; Nghị quyết của Bộ Chính trị số 111-NQ/TW, ngày 27 tháng 4 năm 2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa….

Phần II: Một số chính sách của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ:  “Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 163/HĐBT ngày 19/10/1988 ban hành bản quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm cho các cấp hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”; “Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới”; “Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

Phần III: Một số bài viết, bài phát biểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, phụ nữ và công tác phụ nữ, đó là những bài: Tư cách một người cách mệnh; Cần kiệm liêm chính; người cán bộ cách mạng; Đạo đức công dân; đạo đức cách mạng; Tự phê bình và phê bình; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân; Phụ nữ quốc tế; Bà Trưng Trắc; Bài nói tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình, ngày 10-10-1959; Thư gửi Phụ nữ toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày 8 tháng 3 năm 1960; Phải thật sự đảm bảo quyền lợi của phụ nữ…

Với những tư liệu quí, được trình bày một cách hệ thống cho thấy, ngay từ những ngày đầu tiên thành lập cho đến nay, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến các tầng lớp phụ nữ,  phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Lời của Bác như còn vang mãi: “…Bác mong phụ nữ ta ra sức phát huy hơn nữa truyền thống dũng cảm và đảm đang, cùng toàn quân và toàn dân ta bảo vệ độc lập, tự do của Tổ Quốc…”

Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ năm nay, để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của một người phụ nữ xuất sắc, một nữ tướng tài ba đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, cho Đảng, được nhân dân, đồng đội và người thân vô cùng yêu mến, quí trọng. Nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Thư viện tỉnh Kiên Giang giới thiệu về bà Nguyễn Thị Định với tác phẩm Người nữ tướng đi vào huyền thoại.

Người nữ tướng đi vào huyền thoại / Nhiều tác giả .- H.: Phụ nữ , 2012 .- 339tr. : ảnh ; 21cm

Bà Nguyễn Thị Định sinh năm 1920 trong một gia đình nghèo, giàu truyền thống cách mạng ở làng Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, đã góp phần lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công ở tỉnh Bến Tre. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, chi Định là linh hồn cho cuộc Đồng Khởi thành công.

Người nữ tướng đi vào huyền thoại gồm ba phần:

Phần I: Không còn con đường nào khác: hồi ký của bà Nguyễn Thị Định Văn Phác ghi

Phần II: Nữ chiến sĩ rừng dừa (trích trong tác phẩm cùng tên của Bích Thuận) và một số ảnh tư liệu

Phần III: Những kỷ niệm về chị Ba Định

Ở phần I: Để có được hồi ký Không còn con đường nào khác là những tâm sự của tác giả khi viết.  Văn Phác với bút danh Trần Hương Nam, ông viết tác phẩm Không còn con đường nào khác, viết về cuộc đời nữ tướng Nguyễn Thị Định trong kháng chiến chống Mỹ. Trước yêu cầu lực lượng văn nghệ, báo chí nên có những bài viết thật sâu sắc tố cáo mạnh mẽ tội ác của địch, về cuộc Đòng Khởi ở Bến Tre năm 1959. Đây là thời kỳ đen tối nhất của cách mạng miền Nam. Sách viết gọn, nội dung súc tích, có chất lượng văn học,  hình ảnh một cô gái mộc mạc của vườn dừa có được người yêu thật lòng, được giác ngộ cách mạng trở thành người thủ lĩnh của đội quân tóc dài với sự có mặt của những  con  người  trong cuộc Đồng Khởi cùng những hoạt động quyết liệt của họ. Văn Phác đã hoàn thành hồi ký sau 60 ngày đêm cặm cụi, với tinh thần trách nhiệm cao từ chị Ba Định. Viết về chị Ba Định và cuộc Đồng Khởi ở bến Tre lúc này là rất cần trong việc xây dựng quyết tâm đánh Mỹ của quân và dân ở miền Nam.

Phần II: Trích tác phẩm Nữ chiến sĩ rừng dừa của Bích Thuận với chương IX: Trái tim người mẹ; chương X: Chị Phó Tư lệnh; Đoạn kết với mốc thời gian từ năm 1974 trở về sau.

Trong đó, có bức thư chị Ba Định gửi ra Hà Nội, Nhờ chị Mười Thập chuyển cho con trai On tức Nguyễn Ngọc Minh, nhưng thư ra đến nơi, On đã mất. Chị Mười Thập cho đánh máy nhiều bản gửi đến các trường miền Nam cho các cháu miền Nam học tập. Năm 1977, chị Mười đã giao lại nguyên vẹn bức thư cho chị Ba. Trong bức thư đó chứa đựng biết bao tình thương yêu của người mẹ phải xa con. Chị đã mất On thật rồi. On sẽ không bao giờ trở về với chị.

Bên cạnh là nhật ký của On, “…Đau ốm, nằm buồn,..  nhớ má quá. Không có người thân để tâm sự…” nỗi nhớ mẹ cũng quặn thắt lòng đau.

Gác lại niềm  riêng chị nhận nhiệm vụ mới - Phó Tư lệnh và chị Phó Tư lệnh, ngày nào còn bỡ ngỡ trước nhiệm vụ mới. Giờ đây, đêm đã khuya, vẫn thức đọc tài liệu, nghe bản tin giờ chót, buổi phát thanh văn nghệ, tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam. Dưới ánh đèn dầu soi tỏ khuôn mặt chị đôn hậu, dịu dàng nhưng cương nghị.

Năm 1974, chị Ba được ra thăm miền Bắc. Chị không thể nào quên những tình cảm Bác dành cho miền Nam và cho chị. Chị đến thăm nơi On đã từng đến ở. Hai mươi năm xa con, một phần trái tim mẹ vẫn dành cho con.

Sau cùng là những chuyến đi thăm các nước bạn: Lào, Liên Xô, Ba Lan, Đức, Cu Ba, đã để lại trong lòng chị Ba những ấn tượng sâu sắc. Lòng chị dào dạt niềm tin vào tương lai đất nước…

Phần III: Những kỷ niệm về chị Ba Định, đó là Thượng tướng Trần Văn Trà, hình dung lại lúc ấy, chị còn trẻ lắm, mới 26 tuổi đời, tươi đẹp, khỏe mạnh, hồn nhiên, nước da ngăm đen, có lẽ vì nhuộm màu nắng gió của biển khơi. Ngày xưa, có hai nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị, thời chống Mỹ ta có nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Trần Độ, Trung tướng, nguyên là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam; Thiếu tướng Bùi Cát Vũ; Lê Minh Đào, nguyên Chủ tịch tỉnh Bến Tre… bùi ngùi tiếc thương chị Ba Định. Ngày 26/8/1992 “Chị Ba mình mất rồi!”, một cánh chim đầu đàn của quê hương đã ngừng bay. Nhưng “đàn chim” với truyền thống bất khuất vốn có vẫn tiếp tục theo hướng bay đã định.

Sách có tại Thư viện tỉnh Kiên Giang!

Để hiểu thêm một cách sâu sắc những tấm gương vượt lên hoàn cảnh với lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quật cường của phụ nữ tỉnh nhà, Thư viện tỉnh Kiên Giang giới thiệu đến bạn đọc quyển sách Nỗi đau lặng thầm.

Nỗi đau lặng thầm: bút ký / Thanh Xuân.- H. Phương Đông, 2010.- 317tr.; 20cm

Tác giả Thanh Xuân, sinh năm 1953 tại U Minh – Kiên Giang, chị có cuộc sống từng trải trong chiến tranh nên cảm nhận được những nỗi đau, những mất mát của đồng bào mình trên quê hương mình và chính mình, chỉ vì chiến tranh! Điều này độc giả có thể thấy ở cuối tập sách Những kỷ niệm với ba tôi, chị đã dành viết những kỷ niệm về người cha kính yêu của mình, nhưng cũng chính là những trang viết về cuộc đời của chị.

Tập ký Nỗi đau lặng thầm viết về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, những nữ anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh cả trong chiến đấu và trong đời thường. Đọc sách chúng ta càng hiểu rằng, chính nỗi đau của các mẹ, các chị đã làm sáng lên phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ với truyền thống yêu nước từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam.

Mẹ Phạm Thị Khánh ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất là một trong mười bảy bà mẹ của cả nước có bảy con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và là mẹ có nhiều con hy sinh nhất tỉnh Kiên Giang. Bảy lần tiễn con đi, bảy lần đau đứt ruột!

Hai mẹ con hai bà mẹ anh hùng, đó là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phức tức mẹ Gấm. Năm 1978, mẹ Gấm được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Năm 1994, mẹ Gấm cùng con gái là liệt sĩ Đinh Thị Mai, được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Mẹ Bùi Thị Thêm Nữ kiện tướng đánh tàu trên sông cái lớn, là người mẹ anh hùng được chọn tên đặt cho tên ấp quê của mẹ, khi mẹ đang còn sống. Đó là người phụ nữ nông dân, không biết chữ mà biết xác định tọa độ đánh tàu giặc, biết sử dụng súng và pháo.

Mẹ Cao Kim Đơn, người đã từng vào tù cùng với cháu nội chưa đầy 4 tuổi và có hai con hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh mẹ lầm lủi trong nổi đau tột cùng đi lượm từng mảnh xương , thịt của con còn sót lại, bọc vào chiếc khăn rằn mẹ đang đội trên đầu, để con được ngủ yên

lành trong hơi ấm của mẹ. Làm sao chúng ta hiểu hết, cảm hết sức chịu đựng và nỗi đau của người mẹ ở giây phút ấy!

          Để tỏ lòng tri ân, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đêm 25-7-2007, tại buổi lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, lần đầu tiên 4.583 ngôi mộ, được 1.500 Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh thắp lên những ngọn nến bằng tất cả tấm lòng của người đang sống với người nằm xuống vì hạnh phúc cho bao người.

          Điều bình dị và phi thường ở một người phụ nữ, đó là Mẹ Trần Thị Quang Mẫn, ngày xưa đã từng giả trai tòng quân cứu nước và cũng con người ấy dùng dao phay chém tên ác ôn Lâm Quang Phòng có nhiều nợ máu với nhân dân. Khi sa vào tay giặc, đã biến tòa án quân thù thành nơi kể tội ác của quân thù. Năm 1966, bọn giặc buộc phải thả mẹ Mười Mẫn, thì ngày 30-6-1967, mẹ nhận đươc tin, Hưng con mẹ đã hy sinh khi chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Năm 1974, Mẹ cứu sống một bé gái bằng cách mổ bụng người mẹ bị bom chết. Những điều phi thường đó lại có trong cốt cách của một người phụ nữ Việt Nam bình dị.

          Mai Thị Nương còn mãi tuổi hai mươi, cuộc đời người con gái ấy thật ngắn ngủi: chị hy sinh ở tuổi hai mươi với bí danh là Mai Thị Hồng Hạnh. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nên rất có trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, khi bị bắt chúng tra tấn chị rất dã man có cả nhục hình, chị quyết không khai cơ sở cách mạng, cũng như người lãnh đạo. Trước khi hành quyết chúng đã giở nhiều trò man rợ, thú tính, sau đó chặt thi thể chị ra nhiều khúc, quăng xuống sông. Hồng Hạnh hy sinh, trong tình thương yêu của mọi người, chị mãi là Út Nương dịu dàng, xinh đẹp – một Hồng Hạnh kiên cường bất khuất, bất tử ở tuổi 20! Anh hùng lực lượng vũ trang.

          Còn biết bao tấm gương hy sinh khác của các chị các mẹ, tuy chưa có tên trong danh sách những người anh hùng như Bà Nguyễn Thị Quyên tức Tư Tâm, nhưng với đồng bào đồng chí trên vùng đất Tân Hiệp – Kiên Giang – nơi bà chiến đấu và ngã xuống, bà đã trở thành người anh hùng của thế hệ kế thừa truyền thống hào hùng Tân Hiệp – Kiên Giang hôm nay.

          Chị Lê Thị Bảy – bí danh Bảy Móm, khi bị giặc bắt, biết mình không thể sống được, chị đã cầu cứu người dân Vĩnh Thuận nuôi giúp đứa con mới 8 tháng tuổi. Trong phòng biệt giam chị cố hết sức may quần áo cho con, trong khi máu từ những vết thương bị tra tấn hòa nước mắt và bầu sữa căng đầy, chảy thấm ướt bộ quần áo của con. Tình mẫu tử thiêng liêng! Đã được đạo diễn Kim Chi xâu chuỗi lại, có trong bộ phim tài liệu về phụ nữ Kiên Giang.

          Tập ký Nỗi đau lặng thầm còn nhiều nữa những tấm gương hy sinh cũng như những đóng góp to lớn của các mẹ các chị, có chị có mẹ hiện nay vẫn còn và giữ những cương vị lãnh đạo, dù ở cương vị nào các mẹ, các chị vẫn là người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, bình dị . Chính nỗi đau mà các mẹ các chị đang chịu đựng, nhắc nhở chúng ta sống trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Thư viện tỉnh chỉ giới thiệu ngắn gọn, phần còn lại mời các bạn tìm đọc.

Scan hình ảnh Kim Chi, Thu Phụng giới thiệu

Số lần đọc: 2260
Tin liên quan