Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 24 - 26/5/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (TVCC) 2006-2016.
(Cinet)- Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ - nhất là sự bùng nổ thông tin - với sự xuất hiện của vô tuyến truyền hình, video và các phương tiện nghe nhìn khác, đã khiến người ta tập trung vào số phận của sách: Liệu có phải sách đang mất dần vị trí độc tôn của nó trong nền văn ...
Thư viện tỉnh Kiên Giang rất vinh dự được về tham dự hội nghị sơ kết 3 năm hệ thống thư viện công cộng do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong 3 năm qua Thư viện tỉnh Kiên Giang có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng CNTT trong công tác thư viện và có những thành tựu đáng kể. Được sự ...
Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) được ứng dụng rộng rãi nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế. Công nghệ CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP của cả nước.
Thế kỷ XX, tin học bắt đầu được úng dụng vào hoạt động thư viện. Việc ứng dụng tin học hoá đã làm cho tính chất nghề thư viện có nhiều thay đổi, trong đó công tác lưu trữ thông tin được gắn liền với công tác thông tin thư mục và biên mục được tự động hoá.
"Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và khai thác tài liệu ở thư viện" là tên của một cuộc hội thảo được tổ chức ngày 7/7/2006 ở Thư viện tỉnh Phú Yên với mục đích góp phần làm sáng tỏ những thách thức tổ chức trong quản lý – lưu trữ dữ liệu và khai thác dữ liệu trong quá trình ứng dụng CNTT trong thư viện. ...