Thời gian gần đây, trên mạng Internet liên tục xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về tình hình nội bộ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao đổi về hiện tượng này.
Một trong những mũi nhọn các thế lực thù địch tập trung chống phá gần đây là đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng sử dụng các phương tiện thông tin, nhất là báo điện tử, blog cá nhân, mạng xã hội… đặt từ nước ngoài chĩa vào trong nước. Âm mưu của chúng là qua các luận điệu từ những kẻ bồi ...
Các thế lực thù địch lại tiếp tục gào lên đòi Việt Nam phải đa nguyên, đa đảng; rằng một đảng như hiện nay là không có khả năng lãnh đạo đất nước phát triển…
Đến nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua 30 năm. Một chặng đường với nhiều đan xen nhiều thời cơ và thách thức, nhưng đất nước đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cả loài người tiến bộ trên thế giới hết sức ca ngợi. Vậy mà, ở ...
Chỉ còn mấy ngày nữa Đảng ta tiến hành Đại hội XII. Thời điểm này, thông qua các mạng xã hội, in-tơ-nét... người ta điên cuồng chống phá Đại hội. Một trong những mục tiêu chúng đã và đang tập trung thực hiện là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ Đảng ta nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, ...
Gần đây, lại rộ lên chuyện tố cáo, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, xúc phạm đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, trong đó hết sức nguy hiểm là chĩa mũi nhọn vào các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta. Đây là âm mưu, luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù ...