* Phục vụ các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6:

- Buổi sáng từ 7h đến 11h
- Buổi chiều từ 13h đến 17h