Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Kiên Giang

TIN ẢNH > Thư viện tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Tiên tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022.