Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Kiên Giang

TIN ẢNH > Thư viện tỉnh đã phối hợp Cụm 4 Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng Công trình thư viện xanh và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại xã Bình An, huyện Châu Thành