Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Kiên Giang

TIN ẢNH > trưng bày và giới thiệu tại Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV năm 2023